Стратегія розвитку кафедри менеджменту та аграрної економіки

Стратегічні напрями розвитку кафедри:
  1. Пошук і розвиток нових, у тому числі проривних, напрямів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок у галузі економіки.
  2. Методичний супровід формування академічної доброчесності у здобувачів вищої освіти.
  3. Взаємодія з вітчизняними і зарубіжними закладами вищої освіти, науковими установами у здійсненні наукової та інноваційної діяльності, активне залучення до реалізації спільних наукових програм і проєктів.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net