Матеріально-технічна база кафедри менеджменту та аграрної економіки

Однією з умов ґрунтовної підготовки фахівців, готових працювати в складних ринкових умовах, є наявність сучасних комп’ютерних лабораторій та лекційних мультимедійних аудиторій, унаочненого матеріалу.

За кафедрою менеджменту та агарної економіки закріплені кабінет економіки та організації виробництва, лабораторія менеджменту та адміністрування, кабінет логістики.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net