Підвищення кваліфікації та стажування НПП кафедри менеджменту та аграрної економіки

Підвищення кваліфікації НПП – складова системи внутрішнього забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності.

Метою підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

Підвищення кваліфікації спрямовується на оволодіння, оновлення й поглиблення працівниками спеціальних (фахових), науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних та управлінських компетентностей на основі критичного осмислення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприятиме успішному провадженню професійної діяльності на рівні складності, що адекватний вимогам Національної рамки кваліфікацій.

Основними завданнями підвищення кваліфікації НПП є:
  • удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностейу межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту (у разі його наявності);
  • набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади;
  • формування та розвитку цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо;
  • НПП підвищує свою кваліфікацію не рідше одного разу на п'ять років.
Галина МАКЕДОН

Сертифікат про успішне завершення курсу «Додатки GOOGLE в освітній діяльності» № БЦ-С-5253 (60 год.) - ТОВ «Академія цифрового розвитку», 06-24 квітня 2020 р.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» C 20200727 - Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 20.07-07.08.2020

Міжнародний сертифікат про участь у Міжнародній програмі підвищення кваліфікації «Together with Outstanding Leaders of Modernity: Values, Experience, Knowledge, Competences and Tehnologies for Formation of the Successful Personality and Transformation on the World» № 709 / 15.07.2021 - International Historical Biographical Institute, 10.06-10.07.2021

Свідоцтво про підвищення кваліфікації «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» СС 00493706/007943-19 - ННІ післядипломної освіти НУБіП України, 04-20 лютого 2019 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації «Інформаційне і телекомунікаційне забезпечення навчального процесу: Інструменти дистанційного навчання» СС 00493706/011842-20 - ННІ післядипломної освіти НУБіП України, 12-22 травня 2020 р.

Сертифікат тренера фінансової грамотності - Національний банк України, 05.04.2021 р

Certificate passed a B2 - level № 170/18/19/K - Centrum Jezykowe LANGO Cracow. 30.04.2019

Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення» №20210222018, 8 год. - ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 22.02.2021

Certificate of Achievement International internship «Formation of competences and development of professional and pedagogical skills of a teacher of higher vocational education institution», No. WSA/2021/01/05, six hours - Higher School of Agribusiness in Lomza, 23.02.2021

Ольга ЛАЙКО

Certificate of Achievement International internship «Formation of competences and development of professional and pedagogical skills of a teacher of higher vocational education institution», No. WSA/2021/01/06, six hours - Higher School of Agribusiness in Lomza, 23.02.2021

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net