Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін


 

Завідувач кафедри
Сидорович Олександр Сергійович

доцент, кандидат історичних наук

Тел.: (04631) 2-31-30

Електронна пошта: natinau@ukr.net

 

 

СКЛАД КАФЕДРИ

 • Алієв Максим Михайлович, старший викладач, кандидат політичних наук;
 • Безпала Ольга Василівна, старший викладач, кандидат географічних наук;
 • Величко Анна Андріївна, старший викладач;
 • Грабовецький Олександр Іванович, старший викладач;
 • Литовченко Віктор Петрович, доцент, кандидат філософських наук;
 • Петрух Руслана Борисівна, асистент;
 • Толочко Світлана Вікторівна, доцент, кандидат педагогічних наук;
 • Хомич Вікторія Іванівна, доцент, кандидат філологічних наук;
 • Шевченко Наталія Олександрівна, старший викладач, кандидат історичних наук.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Проблематики кафедри:

 • Підвищення якості знань студентів при вивченні дисциплін;
 • Науково-методичне забезпечення практичних занять, навчальних  практик студентів;
 • Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес;
 • Удосконалення модульно-рейтингової системи навчання студентів і оцінювання їх знань;
 • Методичне забезпечення курсового та дипломного проектування;
 • Розробка методичного забезпечення для самостійної роботи студентів, переважно з використанням навчально-інформаційного порталу на платформі Moodle;
 • Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес.
Головною особливістю кафедри соціально-гуманітарних дисциплін є її багатопрофільність:
 • мовні дисципліни (ділова українська, англійська, німецька, французька);
 • дисципліни, що формують філософсько-наукові основи світогляду (філософія, культурологія, релігієзнавство, етика та естетика);
 • цикл психологічної підготовки (основи психології і педагогіки, психологія управління, конфліктологія, філософія і психологія підприємництва);
 • вивчення етносуспільних процесів, соціоісторичної динаміки, довкілля (історія України, соціологія, політологія, основи етнодержавознавства, основи екології);
 • базові основи юридичних знань (правознавство, правове забезпечення підприємництва, господарське законодавство, фінансове право, банківське право, трудове право, міжнародне економічне право тощо).

Заостанні роки викладачами кафедри було видано ряд навчальних посібників та методичних розробок, зокрема:

 1. Литовченко В.П. Логіка: навч. посіб. – Вид. 2-ге переробл. й доповн. - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2014. – 100 с.
 2. Литовченко В.П., Шевченко Н.О. Політологічний словник. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 81 с.
 3. Литовченко В.П. Релігієзнавство: навч. посіб. – Ніжин: Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 231 с.
 4. Сидорович О.С., Петриченко В.А. Соціологія: навч. посіб для студентів денної та заочної форм навчання економічних спеціальностей. – 3-тє вид., переробл. і доповн. - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2015. – 144 с.
 5. Толочко С.В., Лосина Л.М., Бондар М.М. Українська мова за професійним спрямуванням для студентів інженерних спеціальностей. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – 368 с.
 6. Хомич В.І., Ліпейко Н.О. Навчально-методичні рекомендації з дисципліни "Культурологія". – Ніжин: Міланік., 2015. – 199 с.
 7. Хомич В.І. Кредитно-модульний курс української мови (за професійним спрямуванням): навч.-метод. посіб. для студентів стаціонарної та заочної форм навчання економічних та технічних спеціальностей. – 3-тє вид., перероб і допов. - Ч.І. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2015. – 166 с.
 8. Хомич В.І. Кредитно-модульний курс української мови (за професійним спрямуванням): навч.-метод. посіб. для студентів стаціонарної та заочної форм навчання економічних та технічних спеціальностей. – 3-тє вид., перероб і допов. - Ч.ІІ. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2015. – 190 с.
 9. Хомич В.І. Культура професійної мови: навч.-метод. посіб. для студентів стаціонарної та заочної форми навчання економічних та технічних спеціальностей. Ч.І. – Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2015. – 208 с.

НАУКОВА РОБОТА

Напрямки роботи:

Формами реалізації наукової роботи кафедри є: підготовка навчальних посібників, публікація наукових статей, участь у роботі наукових конференцій, робота над кандидатськими дисертаціями, керівництво науковою роботою студентів. Студенти всіх факультетів під керівництвом викладачів кафедри беруть участь та посідають призові місця на щорічних Міжнародних студентських конференціях.

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

Cтворено сучасні лабораторі.

   

 

   

Скриньки довіри. Шановні студенти та співробітники! В ​навчальному корпусі інституту постійно діють скриньки довіри, в яких Ви можете залишати свої скарги, зауваження та пропозиції для поліпшення роботи інституту. Всі ваші звернення будуть розглянуті керівництвом інституту.

 

 

MyCounter - счётчик и статистика

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net