Кафедра технології виробництва та переробки продукції тваринництва

Завідувач кафедри
кандидат сільсьогосподарських наук

Інна КЕПКАЛО

 
Тел.: (04631) 2-31-30
Електронна пошта: -

Професорсько-викладацький склад кафедри:

  • КАРПЕНКО Богдан, старший викладач, доктор філософії зі спеціальності 204;
  • КУЗЬМЕНКО Михайло Вікторович, доцент, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
  • МАХНО Костянтин Іванович, старший викладач, кандидат сільськогосподарських наук;
  • ПУНТУС Дмитро Михайлович, асистент.

Історія кафедри розпочалася з 2020 року, коли в інституті було відкрито спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» (рішення про ліцензування – Наказ МОН України від 05.03.2019 р. № 33).

Перший набір здобувачів освітньої програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» було здійснено 1 вересня 2020 року. Випусковою для неї стала кафедра агрономія, а з 1 вересня 2022 року було утворено кафедру технології виробництва і переробки продукції тваринництва у складі факультету агротехнологій та економіки.

Головна мета кафедри – забезпечення проведення навчального процесу на високому навчально-методичному рівні для підготовки фахівців ОС «Бакалавр», з використанням інноваційних програм і новітніх методів, завдяки потужній матеріально-технічній базі, що включає навчальні та наукові лабораторії і постійно оновлюється.

Викладачі використовують сучасні методи й обладнання для навчальної діяльності та контролю знань студентів. Навчально-методична робота здійснюється згідно навчальних планів, співробітники кафедри постійно оновлюють навчально-методичні комплекси, публікують підручники, навчальні посібники, монографії, словники, методичні вказівки, робочі зошити.

Сучасний професорсько-викладацький склад кафедри – фахівці, які мають наукові, значний практичний та науково-педагогічний досвід, що дозволяє ефективно керувати науковою роботою студентів, забезпечувати високий рівень навчальної, методичної та виховної роботи.

Переваги навчання: випускник здобуває знання для організації діяльності сучасних ферм з вирощування сільськогосподарських тварин і отримання високоякісної продукції тваринного походження – м’яса та молока; для організації господарської діяльності на м’ясних та молокопереробних підприємствах; для впровадження існуючих та розробки нових технологій високоякісних та безпечних м’ясних і молочних продуктів. Випускники зможуть керувати технологічними процеси виготовлення продукції тваринництва, оптимізовувати їх, контролювати дотримання вимог і експлуатації обладнання та розробляти технологічну і економічну документацію.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net