Кафедра обліку і оподаткування

Завідувачка кафедри
кандидат економічних наук, доцент

Наталія ЦАРУК

 
Тел.: (04631) 2-31-30
Електронна пошта: oo_dep@nati.org.ua
ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Економічну підготовку фахівців сільського господарства започатковано в 1996 р.

Бакалаврів за спеціальністю «Облік і аудит» в Ніжинському агротехнічному інституті готують із 2001 р., коли було створено кафедру бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.

В 2016 р. на факультеті економіки, менеджменту та логістики проведено ліцензування освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» ОС «Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Підготовку магістрів розпочато в 2017 р. на денній та заочній формах навчання. Перший випуск магістрів ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» відбувся у 2019 р.

Наразі кафедру обліку і оподаткування очолює к.е.н., доц. Н.Г. Царук. В колективі кафедри старанно працюють: д.е.н., проф. П. Л. Сук, к.е.н., доц. В. В. Новодворська, асист. А. І. Михайленко.

Ключовим елементом «формули успіху» кафедри є високий професійний рівень викладацького складу та сприятливий моральний клімат у колективі.

Сьогодні науково-педагогічні працівники кафедри займаються написанням навчальних посібників з бухгалтерського обліку, звітності та оподаткування, постійно беруть участь в міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, які присвячені проблемам обліку та оподаткування в системі управління господарською діяльністю. 


Професорсько-викладацький склад кафедри:

 • НОВОДВОРСЬКА Вікторія Вікторівна, доцент, кандидат економічних наук, доцент;
 • МИХАЙЛЕНКО Анна Іванівна, асистент;
 • ПАНЧЕНКА Ольга Дмитрівна, старший викладач
 • СУК Петро Леонідович, професор, доктор економічних наук, професор.

​Місія кафедри полягає у забезпеченні фундаментальними, професійними знаннями, сучасними навичками і необхідними компетенціями здобувачів вищої освіти на основі інноваційної та якісної підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі фінансової аналітики, бухгалтерського обліку, аналізу, контролю та оподаткування, з метою ефективного практичного застосування їх знань на національному та міжнародному рівні для сталого розвитку економіки України.

Напрямки роботи кафедри:

 1. Удосконалення обліку та управління витратами підприємств різних форм власності
 2. Шляхи вдосконалення складання звітності згідно з вимогами П(С)БО та МСБО
 3. Упровадження систем стратегічного обліку й консолідація інформації у сфері конкурентної розвідки
 4. Організація обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємства та управління рівнем її економічної безпеки
 5. Удосконалення методики формування облікової інформації для прийняття рішень в аналізі та оподаткуванні
 6. Розробка та впровадження форм управлінської звітності на підприємствах різних форм власності
 7. Удосконалення програмного забезпечення обліку і аналізу витрат

На кафедрі обліку і оподаткування існує міцна співпраця з газетою «Все про бухгалтерський облік», завдяки якій студенти що навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» завжди в курсі останніх змін у законодавсті. Також, між інститутом та ТОВ «Інтелект-Сервіс» підписано договір про співпрацю. Компанія випускає програмні продукти, призначені для автоматизації обліку та управління на підприємствах різних галузей виробництва. У результаті такої співпраці студенти мають можливість застосувати теоретичні знання на практичних заняттях використовуючи такі програми, як «М.E.Doc» та «ІС-Про».

Науково-педагогічні працівники кафедри відвідують постійно діючі семінари, тренінги, курси підвищення кваліфікації, що дозволяє їм бути в курсі усіх нових змін які відбуваються в обліку і оподаткуванні. Викладачі кафедри надають посильну допомогу підприємствам з формування облікової політики, вдосконалення організації та методології фінансового і податкового обліку, їх гармонізації, розробки концептуальних підходів до організації та впровадження управлінського обліку.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net