Факультет інженерії та енергетики


 

Декан факультету
Кушніренко Анатолій Григорович

кандидат технічних наук, доцент

Тел.: (04631) 2-45-37

Електронна пошта: dekan.msg@gmail.com

 
 

КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ

Традиції підготовки фахівців з механізації сільського господарства у Ніжинському агротехнічному інституті мають глибоке коріння, адже свою історію факультет веде ще з 1933 року. Він найстаріший у навчальному закладі. 

З 1952 року функціонує заочна форма навчання. 

У 2001 році внаслідок створення на базі агротехнічного коледжу Ніжинського агротехнічного інституту Національного аграрного університету відділення механізації було реорганізовано у факультет механізації сільського господарства та деканом призначений Василюк Володимир Іванович.

Під час створення факультету велику дієву допомогу й моральну підтримку надав колектив Національного аграрного університету, особливо директор навчально-наукового технічного інституту, професор, член-кореспондент, академік Академії інженерних наук України, заслужений працівник народної освіти України, кавалер ордена "Знак Пошани", лауреат премії імені Г.Котляревського Дмитро Григорович Войтюк.

З метою забезпечення аграрного сектора північного регіону України висококваліфікованими фахівцями з механізації сільського господарства в 2001 році відділення механізації було реорганізовано у факультет механізації сільського господарства.

На сьогодні факультет має ІІІ рівень акредитації і готує фахівців за ОКР "Бакалавр" з напряму "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" та ОКР "Спеціаліст" зі спеціальності "Механізація сільського господарства". Підготовка фахівців здійснюється за денною та заочною формами навчання.

Студенти факультету можуть навчатися на військовій кафедрі та отримати звання офіцера запасу Збройних сил України.

Нині на факультеті навчаються 499 студентів за денною та заочною формами. В основному навчається сільська молодь, але багато й таких студентів, які навчаються після закінчення технікумів, коледжів за скороченою програмою підготовки фахівців. Більшість студентів заочної форми навчання працюють в агропромисловому комплексі. Випускники факультету отримують кваліфікацію інженера-механіка і можуть працювати на посадах: інженер з експлуатації машинно-тракторного парку, з механізації трудомістких процесів, спеціаліст з охорони праці, інженер-механік, інженер-конструктор, викладач спеціальних і загальноінженерних дисциплін в училищах, технікумах. Випускники є фахівцями сучасного аграрного виробництва, спроможними забезпечити його реформування. На факультеті впроваджена кредитно-модульна система навчання та модульно-рейтингова система оцінювання знань студентів за вимогами ECTS. Навчальну, методичну та наукову роботу здійснюють висококваліфіковані викладачі, серед яких 11 докторів технічних наук, професорів, в тому числі: Демидко М.О., Цурпал І.А., Храпач Є.І., Ловейкін В.С., Пилипака С.Ф., 24 кандидати наук, доценти. Вони працюють на трьох кафедрах: загальнотехнічних дисциплін; сільськогосподарських машин; машиновикористання в землеробстві.

Велика увага приділяється науково-дослідній роботі. На факультеті успішно функціонують науково-дослідні лабораторії з використанням сучасних технологій з механізації та автоматизації виробничих процесів. Матеріально-технічна база постійно нарощується і вдосконалюється. За результатами проведених досліджень захищаються дисертації, видаються навчальні посібники, наукові статті, патенти на винаходи.

На факультеті діють лабораторії деталей машин; механіки матеріалів і конструкцій; матеріалознавства і ТКМ; двигунів внутрішнього згорання; електрообладнання; підйомно-транспортних механізмів; сільськогосподарських машин; ремонту; стандартизації, сертифікації і метрології та інші, оснащені сучасними машинами, приладами, комп’ютерним і презентаційним обладнанням.

Студенти факультету – дипломанти Всеукраїнських наукових конференцій, Всеукраїнських студентських олімпіад. Зокрема, факультет механізації сільського господарства на Всеукраїнських наукових заходах представляли студенти: Руденко Максим Миколайович, Косовець Юрій Володимирович, Друзь Ігор Миколайович,  Левченко Павло Миколайович, Прошукало Дмитро Олександрович,  Даценко Валерій, Салоїд Володимир Олександрович, Авраменко Олександр Васильович, Росамаха Юрій Олександрович. Цьогоріч 10 студентів факультету взяли участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді.

Знання, які отримують студенти під час навчання, ґрунтуються на новітніх досягненнях сучасних технологій і світових сільськогосподарських стандартах, що є сьогодні визначальними під час працевлаштування як в Україні, так і за кордоном.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net