ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОНОМІКИ

Декан факультету
кандидат економічних наук, доцент

Галина МАКЕДОН 

 
Тел.: (04631) 2-31-30
Електронна пошта: g.makedon@nati.org.ua
 
КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

 
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ФАКУЛЬТЕТУ 

Найновітніші освітні традиції у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» пов’язані з факультетом агротехнологій та економіки, який було реорганізовано з факультету економіки, менеджменту та логістики згідно з Наказом директора інституту від 29 серпня 2019 р. з метою вдосконалення організації роботи факультету.

Факультет агротехнологій та економіки базується на наукових доробках факультету економіки та менеджменту, який було засновано ще в 2001 р., але в 2016 р. реорганізовано в факультет економіки, менеджменту та логістики.

Економічну підготовку фахівців сільського господарства в навчальному закладі розпочато в 1996 р. Вісім років поспіль в інституті готували фахівців за спеціальністю «Менеджмент організацій», а з 2001 р. — за спеціальністю «Облік і аудит». Згодом на факультеті стартувала підготовка магістрів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (2017 р.) та було ліцензовано бакалаврські спеціальності 201 «Агрономія» (2017 р.), 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» (2019 р.).

Першим деканом стала Н. В. Потопальська (з 2001 р.). Наступниками були: В. П. Литовченко (з 2010 р.), Н. Г. Царук (із 2012 р.). Н. Г. Царук пройшла в інституті шлях від асистента кафедри аграрної економіки, обліку та організації агробізнесу до декана факультету економіки, менеджменту та логістики. За час роботи досягла високого рівня професіоналізму.

Відповідно до завдань новоствореного факультету, з 2019 р. по 2021 р. його очолював випускник ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», к.т.н., В. П. Кулик.

Сьогодні на факультеті здійснюють підготовку фахівців ОС «Бакалавр» за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 201 «Агрономія», 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» та ОС «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування», спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

У структурі факультету функціонують такі кафедри:

  • агрономії (завідувач — доцент, к.б.н. Андрій СЕМЕНІХІН);
  • менеджменту та аграрної економіки (завідувач доцент, к.е.н. Інна ДВОРНИК);
  • обліку і оподаткування (завідувач — доцент, к.е.н. Наталія ЦАРУК);
  • соціально-гуманітарних дисциплін (завідувач — доцент, д.і.н. Олександр СИДОРОВИЧ);
  • технології виробництва та переробки продукції тваринництва (завідувач — к.с.г.н. Інна БРЮХАЧОВА).

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net