Навчально-методична робота кафедри менеджменту та аграрної економіки

Науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту та аграрної економіки забезпечують викладання дисциплін для підготовки здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» та ОС «магістр». Всі навчальні дисципліни, що викладаються НПП кафедри, забезпечені навчальними підручниками і посібниками, конспектами лекцій, слайд-курсами, методичними вказівками до самостійної роботи студентів. НПП кафедри розроблено навчально-методичні комплекси у вигляді електронних курсів системи дистанційного навчання Moodle.

Навчальним планом передбачено проходження студентами спеціальності 073 «Менеджмент» ОС «Бакалавр» восьми практик: навчальних (вступ до фаху, технологія виробництва сільськогосподарської продукції, інформаційні системи в менеджменті, економічний аналіз, організація і планування виробництва) та виробничих (аграрний менеджмент, комплексна з фаху, переддипломна). Базами практик стали: ПСП «Пісківське», ТОВ «Ніжинський консервний завод», ТОВ «Ніжинський хліб», ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат», філія Ніжинського молокозаводу ДП «Аромат», ДП ДГ Носівської СДС, ПрАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат», ТОВ «Лосинівський маслосирзавод», ТОВ «Земля і воля».

Особливу увагу науково-педагогічні працівники кафедри звертають на підвищення практичної підготовки майбутніх економістів. Практичні заняття зі студентами ІІІ й ІV курсів проводять, використовуючи річні звіти підприємств (для цього поповнюють відповідний банк даних). Написання курсових робіт полягає у визначенні конкретних шляхів удосконалення виробничої та господарсько-фінансової діяльності підприємств на основі виявлення резервів підвищенні ефективності відповідно до теми роботи.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net