Науково-дослідна робота кафедри менеджменту та аграрної економіки

На кафедрі менеджменту та аграрної економіки виконується дослідження в межах комплексної теми «Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності сільськогосподарського підприємства» (номер державної реєстрації 0121U110872) терміном 2021-2023 рр. Члени кафедри стали учасниками Стартап школи НУБіП України за програмою «Організація стартапу».

НПП кафедри беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, міжкафедральних семінарах, круглих столах, відвідують тренінги, курси підвищення кваліфікації, що дозволяє їм бути в курсі змін, які відбуваються у сфері аграрної економіки.

Сучасними науковими напрямами роботи кафедри є: підвищення ефективності механізмів системи управління АПК; менеджмент й оптимізація ведення виробництва аграрними підприємствами; маркетингове забезпечення діяльності підприємств на регіональному продовольчому ринку; моделі галузевих і регіональних інтегрованих виробничо-комерційних агропромислових систем (об'єднань) та господарських структур ринкового типу; інтенсифікація сільського господарства; економічна оцінка раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів в АПК.

За останні п’ять років співробітники кафедри захистили 2 кандидатські та 2 докторські дисертації, опублікували більше ніж 150 наукових праць.

Кафедра менеджменту та аграрної економіки підтримує наукові зв’язки з економічним факультетом Національного університету біоресурсів і природокористування України, Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки», Інститутом сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, Навчально-науковим інститутом економіки Чернігівського національного технологічного університету, Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України. Налагоджено зв’язки із ЗО «Білоруська державна сільськогосподарська академія, ЗО «Поліський державний університет (Республіка Білорусь), Варшавським університетом наук про життя (Польща), Словацьким аграрним університетом (Словацька Республіка), Індустріально-економічним коледжем імені академіка Г.С. Сейткасимова (Республіка Казахстан).

Кафедра активно співпрацює з громадськими організаціями та органами державної влади, спільно проводять наукові дослідження, практичні семінари.

Колектив кафедри бере участь у важливих регіональних і національних програмах розвитку економіки та управління, зокрема «Стратегії розвитку Чернігівської області на період до 2027 року».

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net