Гурткова робота кафедри менеджменту та аграрної економіки

У центрі уваги кафедри — індивідуальна робота науково-педагогічних працівників з обдарованою молоддю, проведення консультацій. На кафедрі менеджменту та аграрної економіки функціонує студентський науковий гурток «Сучасний економіст».

Його діяльність спрямована на формування фундаментального економічного мислення в студентів-учасників як основи подальшої фахової підготовки та майбутньої трудової діяльності. Співробітники кафедри намагаються максимально зацікавити здобувачів вищої освіти до гурткової роботи за допомогою її активізації: проводять різноманітні екскурсії, організовують круглі столи, інтелектуальні ігри, семінари з економістами-практиками тощо. Більше ніж 80% студентів беруть участь в наукових дослідженнях, публікуючи наукові статті та тези. Результатами науково-дослідної роботи студентів є участь в міжнародних, всеукраїнських та університетських науково-практичних конференціях, всеукраїнських та міжнародних конкурсах наукових робіт, публікація статей у наукових виданнях. Гурток «Сучасний економіст» щороку бере активну участь у Фестивалі студентської науки, який організовують науково-дослідна частина, Спілка молодих учених і Рада аспірантів НУБіП України.

Члени наукового студентського гуртка активно долучилися до проведення просвітницької акції Global Money Week 2021, брали участь у Всеукраїнському бізнес-турнірі «Стратегія фірми», підготували роботи для Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net