Музейний комплекс

Музейний комплекс Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут" є культурно-освітнім та науково-дослідним структурним підрозділом, що на сьогодні складаєтся із трьох частин: Музей історії інституту, Музей хліба, Музей Гідності та Пам’яті.

   

   

Мета музейного комплексу полягає у вивченні, збереженні та використанні пам'яток матеріальної і духовної культури, залученні громадян до надбань історико-культурної, наукової спадщини Інституту, Чернігівської області та України.

Основними завданнями Музейного комплексу є: охорона, збереження, комплектування, наукова систематизація, вивчення і використання з науково-дослідницькою та навчально-освітньою метою рухомих пам'яток, музейних колекцій, інших об'єктів матеріальної і духовної культури, які документують історію розвитку Інституту, а також відображають історію України, мають історичну, наукову і меморіальну цінність.

Дорадчим органом Музейного комплексу є Музейна Рада, а Загальне керівництво діяльністю Музейного комплексу здійснює директор Ніжинського агротехнічного інституту.

Історія створення.

На початку 70-х рр. ХХ ст. у новозбудованому крилі навчального корпусу були створені Кімната історії та Кімната бойової і трудової слави. Збір і систематизацію матеріалів для експозицій розпочали в 1972 р. студенти історичного гуртка, який очолював Михайло Костянтинович Рудик. Було опрацьовано джерела з місцевого архіву та приватні документи співробітників і викладачів навчального закладу минулих років. Експозиція музейної кімнати, котра почала працювати в 1980- рр., включала окремі стенди, присвячені створенню та розвитку Ніжинського ремісничого училища, реорганізації навчального закладу в роки революції, громадянської війни, періоду нової економічної політики, здобуткам технікуму механізації сільського господарства. Художнім оформленням кімнати займався лаборант технікуму, художник В. С. Лясковський.

Музейний комплекс засновано 14 травня 1986 р. згідно з Рішенням педагогічної ради. Його створено як складову частину системи навчально-виховної роботи з метою залучення учнівської та студентської молоді до вивчення і збереження історико-культурної спадщини українського народу, формування освіченої та розвиненої особистості, виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу.

Опікувався, поповнював експонатами та розширював експозиції музейних кімнат викладач історії та парторг технікуму М. К. Рудик. До цієї роботи активно долучався викладач історії В. Г. Шевченко.

У 1995 р. експозицію було доповнено матеріалами про створення Ніжинського агротехнічного коледжу та святкування 100-річчя навчального закладу, котре художньо оформили викладачі О. І. Оніщук і В. В. Мошко. У 2001 р. Музей історії поповнено стендами, котрі висвітлюють діяльність Ніжинського агротехнічного інституту.

З часом Музейний комплекс став складатися з чотирьох відділів: Кімната історії, Кімната бойової і трудової слави, Кімната-музей М. В. Нечкіної та Етнографічна кімната «Українська минувшина».

З 2004 до 2014 р. організаційно-пошукову роботу комплексу забезпечувала Рада музею, яку очолювала заступник директора з гуманітарної освіти, виховання і міжнародних зв’язків Л. П. Распутня.

На сучасному етапі триває реорганізація Музейного комплексу інституту. Кімнату історії інституту було перенесено в приміщення, яке відповідає потребам музею. Створено сучасні стенди, які розкривають періоди становлення й розвитку навчального закладу, а також обладнано вітрини, де розміщено експонати. За задумом керівництва та науковців інституту, Музейний комплекс стане осередком формування ідеології навчального закладу. Музей історії, Музей Гідності і Пам’яті, Музей хліба з тематичною експозицією під відкритим небом із майданчиками сільськогосподарського реманенту й техніки старих зразків відтворюють побут, культуру, традиції українського села і стають визначальним чинником у формуванні майбутнього хлібороба. Адже виявом найвищої форми свідомості є його самосвідомість.

Оформленням Музею історії займалися: завідувач бібліотеки, к.і.н. Н. О. Гордіна, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, д.і.н. О. С. Сидорович, завідувач лабораторії інформаційно-освітніх технологій та засобів комунікації А. А. Заверткін. Вагомий внесок здійснило і керівництво інституту: директор В. С. Лукач, заступник директора з навчально-виховної роботи І. О. Демчук, інженер з охорони праці В. І. Хропост.

Експозиція Музею історії Ніжинського агротехнічного інституту слугує підґрунтям для дослідження та збереження більш як столітньої історії навчального закладу, а через неї — історії країни та українського народу. Соціально-виховна та просвітницька діяльність музею забезпечує формування цілісної системи знань про історію навчального закладу та держави.

З часом до Музейного комплексу інституту входять також експозиційні кімнати: Музей Хліба та Музей Гідності і Пам’яті.

Режим роботи:

Музейний комплекс Ніжинського агротехнічного інституту працює з понеділка по п’ятницю.

З організаційними, інформаційними та іншими питаннями звертатися за адресою:

Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка 10, кафедра соціально-гуманіратних дисциплін (ауд. 124)

Е-mail: museum.nati@gmail.com

тел. 04631 2 31 30

Контактна особа:

Сидорович Олександр Сергійовичзавідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

 Зразок заяви на організацію екскурсії до музею

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net