Максимальні обсяги державного замовлення на 2023 рік

Максимальні обсяги державного замовлення для вступників на базі повної загальної середньої освіти
(відкриті конкурсні пропозиції)

Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
Максимальний обсяг державного замовлення Квота 1 Квота 2 Максимальний обсяг державного замовлення Квота 1 Квота 2
1 071 Облік і оподаткування 5 1 2 - - -
2 073 Менеджмент 5 1 2 - - -
3 076 Підприємництво і торгівля 5 1 2 - - -
4
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
10 1 4 5 1 2
5 201 Агрономія 11 1 4 6 1 2
6
204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
7 1 3 5 1 2
7 208 Агроінженерія 14 1 6 5 1 2
8 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 7 1 3 - - -

Максимальний обсяг державного замовлення – максимальна кількість вступників на відкриту конкурсну пропозицію, яка може бути рекомендована для зарахування на місця державного замовлення, за умови, що прохідний бал вступника вищий прохідного балу по Україні.

Квота-1 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць для:
  • дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;
  • осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.
  • осіб, які за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
  • осіб, які на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження національного мультипредметного тесту Українським центром оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження національного мультипредметного тесту, та відповідного підтвердження Українського центру оцінювання якості освіти про неможливість їх створення).
Квота-2 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць для:
  • осіб, які зареєстровані на територіях, що були тимчасово окуповані після початку повномасштабного вторгнення (після 24.02.2022 р.) або місце реєстрації яких належить до територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій;
  • осіб, які зареєстровані на територіях, що були тимчасово окуповані до початку повномасштабного вторгнення (до 24.02.2022 р.)

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net