Перелік спеціальностей та обсяги державного замовлення на 2020 рік

Запрошуємо на навчання студентів за освітнім ступенем "БАКАЛАВР" та спеціальностями:

 071 - Облік і оподаткування (денна та заочна форма навчання);

  073 - Менеджмент (денна та заочна форми навчання);

 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (денна та заочна форми навчання);

 201 - Агрономія (денна та заочна форми навчання);

 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (денна та заочна форми навчання); НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

 208 – Агроінженерія (денна та заочна форми навчання);

 275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (денна форма навчання).

Термін навчання - 4 роки (денна форма), 4 роки 6 місяців (заочна форма) на базі документа про повну загальну середню освіту.

На скорочений термін навчання (в залежності від спеціальності 1 рік 10 місяців або 2 роки 10 місяців за денною формою навчання та 2 роки 6 місяців або 2 роки 10 місяців за заочною формою навчання) за програмами ОС "Бакалавр" приймаються вступники, які мають диплом "Молодшого спеціаліста".

 

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net