Вартість навчання на 2023-2024 навчальний рік

Спеціальність
Денна форма навчання Заочна форма навчання
за 1 рік
за весь період
за 1 рік
за весь період
на основі ПЗСО
за скороченим терміном
на основі ПЗСО
за скороченим терміном
ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
201 Агрономія 20 700 82 800 62 100 14 100 56 400 42 300
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 20 700 82 800 62 100 14 100 56 400 42 300
208 Агроінженерія 20 700 82 800 62 100 14 100 56 400 42 300
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 20 700 82 800 62 100 14 100 56 400 42 300
071 Облік і оподаткування 20 700 82 800 62 100 14 100 56 400 42 300
073 Менеджмент 20 700 82 800 62 100 14 100 56 400 42 300
275.03 Транспортні технології 20 700 82 800 62 100 14 100 56 400 42 300
 
Спеціальність
Денна форма навчання
за 1 рік
за весь період
(1,5 роки)
ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
208 Агроінженерія 24 300 36 450
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 24 300 36 450
071 Облік і оподаткування 24 300 36 450

   

  

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net