Магістратура

ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ, ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ «МАГІСТР» ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 141 «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» ТА 208 «АГРОІНЖЕНЕРІЯ»

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року 10 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18:00
26 липня 2019 року

о 18:00
1 серпня 2019 року

Проведення вступних випробувань 27 - 30 липня 2019 року

2 - 4 серпня 2019 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше
1 серпня 2019 року

не пізніше
6 серпня 2019 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування до серпня 2019 року

до 11 серпня 2019 року

Зарахування вступників не пізніше
6 серпня 2019 року

не пізніше
12 серпня 2019 року

ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ, ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 13 травня 2019 року 13 травня 2019 року
Закінчення реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови о 18:00
3 червня 2019 року

о 18:00
3 червня 2019 року

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) 13 - 31 травня 2019 року

13 - 31 травня 2019 року

Початок прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту 10 липня 2019 року

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту 23 липня 2019 року

23 липня 2019 року

Початок прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів 17 червня 2019 року

17 червня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів 25 червня 2019 року 25 червня 2019 року
Основна сесія єдиного вступного іспиту 2 липня 2019 року

2 липня 2019 року

Додаткова сесія єдиного вступного іспиту строки встановлюються Українським центром оцінювання якості освіти

строки встановлюються Українським центром оцінювання якості освіти

Фахові вступні випробування; додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже склали єдиний вступний іспит 5 -26 липня 2019 року

5 - 26 липня 2019 року

Надання рекомендацій для зарахування серпня 2019 року

5 серпня 2019 року

Виконання вимог Правил прийому для зарахування до 18:00
10 серпня 2019 року

до 18:00
10 серпня 2019 року

Зарахування вступників не пізніше
12 серпня 2019 року

не пізніше
12 серпня 2019 року

Вступники на програми підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» особисто подають до приймальної комісії НУБіП України такі документи:

  • заяву на ​ім'я директора;
  • копію документа державного зразка про здобутий освітній ступінь та додаток до нього;
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  • копію паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації);
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Документ, що посвідчує особу та громадянство, військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов'язаних), документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (оригінал), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, вступники пред'являють особисто.

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

Особи, які вступають до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» для здобуття ОС «Магістр» за спеціальностями 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 208 «Агроінженерія» проходять вступні випробування у формі тестування: на програми підготовки фахівців ОС «Магістр» – з іноземної мови та фахових вступних випробувань (з урахуванням додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю). Для вступу на навчання для здобуття ОС «Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» вступникам необхідно пройти випробування у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (ОКР) вищої освіти за іншими спеціальностями).

Галузь знань Спеціальність (напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма) 
/може повторювати
назву спеціальності

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн. *
Код Назва Код Назва

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання
Денна
форма
навчання
Заочна
форма
навчання
Денна
форма
навчання
Заочна
форма
навчання​
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України
"Ніжинський агротехнічний інститут",
Факультет інженерії та енергетики
20 Аграрні науки та продовольство 208 Агроінженерія Агроінженерія 40 1р 6м 1р 10м 11 200 8 600
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка​ Електрифікація і автоматизація сільського господарства​ 40 1р 6м 1р 10м 11 200 8 600
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України
"Ніжинський агротехнічний інститут",
Факультет економіки, менеджменту та логістики
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 45 1р 6м 1р 10м 11 200 8 600

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net