Магістратура

ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ, ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року 12 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування о 18.00 годині
5 серпня 2018 року

о 18.00 годині
10 серпня 2018 року

Строки проведення фахових вступних випробувань 6-10 серпня 2018 року

11-15 серпня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше
11 серпня 2018 року

не пізніше
17 серпня 2018 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування на місця за державним замовленням до 18.00 години
15 серпня 2018 року

до 18.00 години
22 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників не пізніше
16 серпня 2018 року

не пізніше
23 серпня 2018 року

Вступники на програми підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» особисто подають до приймальної комісії НУБіП України такі документи:

  • заяву на ​ім'я директора;
  • копію документа державного зразка про здобутий освітній ступінь та додаток до нього;
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  • копію паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації);
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Документ, що посвідчує особу та громадянство, військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов'язаних), документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (оригінал), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, вступники пред'являють особисто.

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

Особи, які вступають до ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" для здобуття ОС «Магістр» проходять вступні випробування у формі тестування: на програми підготовки фахівців ОС «Магістр» – з іноземної мови та фахових вступних випробувань (з урахуванням додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю).

Галузь знань Спеціальність (напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма) 
/може повторювати
назву спеціальності

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн. *
Код Назва Код Назва

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання
Денна
форма
навчання
Заочна
форма
навчання
Денна
форма
навчання
Заочна
форма
навчання​
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України
"Ніжинський агротехнічний інститут",
Факультет інженерії та енергетики
20 Аграрні науки та продовольство 208 Агроінженерія Агроінженерія 40 1р 6м 1р 10м 11 200 8 600
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка​ Електрифікація і автоматизація сільського господарства​ 40 1р 6м 1р 10м 11 200 8 600
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України
"Ніжинський агротехнічний інститут",
Факультет економіки, менеджменту та логістики
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 2520 1р 6м 1р 10м 11 200 8 600

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net