Інформаційне забезпечення

Підтримку системи інформаційного забезпечення ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" покладено лабораторію інформаційно-освітніх технологій та засобів комунікації.

Головні завдання лабораторії інформаційно-освітніх технологій та засобів комунікації:

 • впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій в систему адміністративного управління інституту;
 • забезпечення роботи телекомунікаційної системи;
 • експлуатація та обслуговування комп’ютерної техніки;
 • впровадження та експлуатаційне супроводження програмного забезпечення.

Технічні ресурси системи інформаційно-комунікаційного забезпечення інституту на сьогодні налічує близько 300 персональних комп’ютерів, які підключені до локальної мережі інституту, декілька серверів різного призначення, оптоволоконну мережу, яка з’єднує навчальний та лаборатораторний корпуси, 3 студентських гуртожитки.

Доступ до сервісів Інтернету у сучасному навчальному закладі став невід'ємним елементом його інфраструктури. Побудова оптоволоконної комп’ютерної мережі дозволила підключитись до двох окремих інтернет-каналів із загальною пропускною здатністю кожного до 100 Мбіт/c у зарубіжному сегменті Інтернету. Це дало можливість забезпечити якісним доступом до Інтернету і його сервісів усі підрозділи інституту та студентські гуртожитки.   

Інформаційні підсистеми управління інститутом

Підсистема управління фінансами, бухгалтерського обліку реалізована на базі програмного забезпечення «Афіна». При цьому в єдину систему поєднано процеси оплати за придбані товари та послуги, оплати за госпрозрахункові послуги, проходження товарів через склад, матеріальний облік, облік нерухомого майна, нарахування заробітної плати, управління організаційною структурою та кадровим забезпеченням, подачу в електронній формі звітності в державні органи.

Підсистема управління документообігом залишається одним із найважливіших процесів для інформатизації. Для вирішення цієї задачі в університеті розроблений власними силами та впроваджено на офіційному сайті навчального закладу. До його складу входять:

 • дошка оголошень з можливістю розсилання документів та зразків звітів;
 • дошка повідомлень;
 • база нормативних документів університету;
 • база стандартів освіти (освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр);
 • службова електронна пошта. На сьогодні в інституті запроваджено редирект поштової системи: @nati.org.ua, на основі якої створюються скриньки для всіх структурних підрозділів інституту та працівників.

З 2006 року в інституті використовується система відеоконфренцзв’язку, яка була впроваджене на базі Національного університету біоресурсві і природокористування України для підтримки дистанційного проведення лекційних занять для регіональних навчальних закладів (РНЗ) та трансляції на РНЗ лекцій професорів зарубіжних університетів, які проводяться у рамках міжнародних програм, проведення та участі науковців навчального закладу у міжнародних наукових конференціях, використання в процесах управління університетом  для проведення нарад з керівниками відокремлених навчальних закладів, трансляції на РНЗ засідань вченої ради, проведення атестації викладачів РНЗ.

Впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес також покладено на лабораторії інформаційно-освітніх технологій та засобів комунікації.

Основні напрямки його діяльності:

 • розробка методики та створення електронних навчальних ресурсів для дистанційного навчання;
 • підтримка ресурсів навчально-інформаційного порталу;
 • підтримка електронного архіву наукових та освітніх матеріалів ELANATI .

Працівниками лабораторії розроблено та запроваджено в освітню діяльність:

 • навчально-інформаційний портал, в якому викладені лекційні матеріали (тексти та презентації), матеріали для лабораторних та практичних занять; на порталі проводиться по-модульне та підсумкове тестування студентів; доступ до порталу студенти виконують через Інтернет або з локальної мережі інституту;
 • електронний архів наукових та освітніх матеріалів (ELANATI), куди увійшли  наукові статті науково-педагогічних працівників інституту, матеріали конференцій проведених в інституті, опис відкритих електронних навчальних курсів, тощо;
 • рейтинговий комплекс науково-педагогічних працівників, кафедр інституту, факультетів в реальному часі.

 

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net