Накази на зарахування

 

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

Освітній ступень "БАКАЛАВР"

на базі ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (ПЗСО)

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка​​ (відкрита)

201 Агрономія (відкрита)

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (відкрита)

208 Агроінженерія (відкрита)

275.03 Транспортні технології (автомобільний транспорт)​ (відкрита)

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка​​ (відкрита)

201 Агрономія (відкрита)

208 Агроінженерія (відкрита)

на базі НРК 5 (ОКР "Молодший спеціаліст", ОС "Молодший бакалавр", ОПС "Фаховий молодший бакалавр")

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

071 Облік і оподаткування (відкрита)

073 Менеджмент​​ (відкрита)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка​​ (відкрита)

201 Агрономія (відкрита)

208 Агроінженерія (відкрита)

275.03 Транспортні технології (автомобільний транспорт)​ (відкрита)

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка​​ (відкрита)

201 Агрономія (відкрита)

208 Агроінженерія (відкрита)

 

ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Освітній ступень "БАКАЛАВР"

на базі ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (ПЗСО)

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

071 Облік і оподаткування

073 Менеджмент

076 Підприємництво та торгівля

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

201 Агрономія

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

208 Агроінженерія

275.03 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

071 Облік і оподаткування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

201 Агрономія

208 Агроінженерія

на базі НРК 5 (ОКР "Молодший спеціаліст", ОС "Молодший бакалавр", ОПС "Фаховий молодший бакалавр")

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

071 Облік і оподаткування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

201 Агрономія

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

208 Агроінженерія

275.03 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

071 Облік і оподаткування

073 Менеджмент

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

201 Агрономія

208 Агроінженерія

на базі ОС "БАКАЛАВР" (друга вища освіта)

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

071 Облік і оподаткування

073 Менеджмент

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

201 Агрономія

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

208 Агроінженерія

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

201 Агрономія

Освітній ступень "МАГІСТР"

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

071 Облік і оподаткування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

208 Агроінженерія

 

ДОДАТКОВИЙ НАБІР
ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Освітній ступень "БАКАЛАВР"

на базі ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (ПЗСО)

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

201 Агрономія

208 Агроінженерія

275.03 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

076 Підприємництво та торгівля

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

208 Агроінженерія

на базі НРК 5 (ОКР "Молодший спеціаліст", ОС "Молодший бакалавр", ОПС "Фаховий молодший бакалавр")

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

201 Агрономія

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

208 Агроінженерія

275.03 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

073 Менеджмент

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

201 Агрономія

208 Агроінженерія

на базі ОС "БАКАЛАВР" (друга вища освіта)

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

071 Облік і оподаткування

073 Менеджмент

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

201 Агрономія

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

208 Агроінженерія

275.03 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

071 Облік і оподаткування

Освітній ступень "МАГІСТР"

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

208 Агроінженерія

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net