Ліцензування та акредитація

Експертна комісія завершила первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми Агроінженерія зі спеціальності 208 "Агроінженерія" за другим (магістерським) рівнем

З 17 по 19 грудня на факультеті інженерії та енергетики працювала експертна комісія Міністерства освіти і науки України з акредитації підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою "Агроінженерія" зі спеціальності 208 "Агроінженерія".

Експертна комісія завершила первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" зі спеціальності» 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за другим (магістерським) рівнем

Експертна комісія завершила первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" зі спеціальності» 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Первинна акредитація напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»

Експертна комісія провела первинну акредитацію напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)».

Результати проведення акредитаційної експертизи освітнього ступеня бакалавра за напрямом підготовки 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі"

Експертна комісія перевірила якість підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра за напрямом підготовки 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі".

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net