Практична підготовка

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ЩОДО ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ Є:

  1. Координація та контроль за створенням умов для якісного проведення практичного навчання студентів Інституту у навчально-науково-виробничому підрозділі Інституту та передових підприємствах регіону.
  2. Координація та контроль ефективної роботи керівників практичного навчання у виборі бази практики та прийняття участі у підготовці та затвердженні договорів на проведення практик студентів.
  3. Контроль за проведенням практичного навчання студентів Інституту.
  4. Атестація об’єктів практичного навчання, навчальних та навчально-виробничих лабораторій Інституту.

ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ У 4 ЕТАПИ

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, при якому студенти під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

   

Практичне заняття – форма навчального заняття, при якому викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

   

Навчальні практики проводяться на початкових (першому, другому) курсах програм підготовки бакалаврів у навчальних, навчально-наукових, навчально-науково-виробничих лабораторіях, майстернях, на полях навчально-науково-виробничого підрозділу Інституту, а також провідних підприємств, організацій та установ регіону, що відповідають вимогам освітньо-професійним програмам підготовки бакалаврів.

   

Виробничі практики (технологічна, експлуатаційна, з фаху та ін.) проводяться на старших курсах навчання бакалаврських програм та на магістерських програмах.

   

Переддипломна виробнича практика є заключним етапом практичного навчання та підготовчим етапом для виконання випускних робіт ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр». Вона проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом та готовністю їх до самостійної трудової діяльності, а також збирання матеріалу для підготовки випускних робіт.

   

Бази практичного навчання. Базами практичного навчання студентів Інституту є навчальні, навчально-наукові, навчально-науково-виробничі лабораторії Інституту, та навчально-науково-виробничого підрозділу Інституту, де проводяться лабораторні й практичні заняття, навчальні, технологічні, науково-дослідні, переддипломні та інші практики у галузях: рослинництво, тваринництво, переробка та зберігання продукції рослинництва, розведення тварин, технології ремонту, обслуговування та випробування сільськогосподарської техніки, облік, менеджмент в аграрній сфері виробництва тощо.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net