Первинна акредитація напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 491л від 23.04.2018 експертна комісія у складі: голови комісії, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри організації і безпеки дорожнього руху Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Івана Наглюка та кандидата технічних наук, професора, директора навчально-наукового механічного інституту Національного університету водного господарства та природокористування Миколи Марчука в період з 16 по 18 травня 2018 року провела первинну акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)».

 

Експерти зустрілися з директором інституту Василем Лукачем та заступником директора з навчально-виховної роботи Іриною Демчук, ознайомилися зі стратегією розвитку навчального закладу та перспективами підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)» та спеціальністю 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)».

 

Декан факультету економіки, менеджменту та логістики Наталія Царук ознайомила комісію з матеріально-технічною базою, аудиторним та лабораторним фондом кафедри транспортних технологій. Експерти поспілкувалися зі студентами, провели комплексні контрольні роботи з дисциплін навчальних планів підготовки фахівців.

Науково-педагогічні працівники кафедри транспортних технологій репрезентували навчально-методичне забезпечення кафедри, напрями наукової роботи та шлях інтеграції навчальної, наукової та виробничої діяльності при підготовці фахівців за зазначеним вище напрямом підготовки.

 

На підставі поданих на первинну акредитацію інститутом матеріалів та перевірки результатів діяльності на місці експертна комісія надала позитивний висновок щодо акредитації напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)».

 

Наталія Царук,
  декан факультету економіки, менеджменту та логістики

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net