Рейтинг науково-педагогічних працівників

Основними видами роботи науково-педагогічних працівників є: навчальна, навчально-методична, наукова та організаційна.

Загальний обсяг навантаження науково-педагогічних працівників інституту за всіма видами робіт встановлюється із розрахунку 1548 годин протягом навчального року при середньотижневій тривалості 36 годин.

При нарахуванні заробітної плати науково-педагогічним працівникам виходять з того, що вартість однієї години є однаковою для різних видів робіт відповідно до освітнього ступеня підготовки фахівців (бакалавр, магістр).

Штати науково-педагогічних працівників навчальних структурних підрозділів інституту (факультету, кафедри) визначаються, виходячи із загальних обсягів та нормативів навантаження (останні можуть щорічно змінюватися). При цьому враховується персональний внесок науково-педагогічного працівника в досягнення інституту, факультету, кафедри тощо.

Обсяги фінансування інституту визначає Міністерство освіти і науки України.

Обсяги робіт кожного НПП визначаються за фактично виконаною ним роботою, що підтверджується відповідними документами для:

  • навчальної роботи – записами в журналі обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників кафедри;
  • навчально-методичної роботи – зразками опублікованих або затверджених навчальних планів, програм, підручників, навчальних посібників, методичних розробок, документальним підтвердженням участі в методичних семінарах, конференціях, комісіях тощо;
  • наукової роботи – оригіналами або завіреними копіями опублікованих наукових статей, монографій, отриманих патентів на винаходи та корисні моделі, підтвердженням участі  в роботі наукових конференцій, семінарів, комісій тощо;
  • організаційної роботи – звітами (довідками) деканатів, кафедр, навчально-методичного відділу про виконання організаційної роботи та безпосередню участь науково-педагогічного працівника в культурно-виховному процесі.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net