Дистанційне навчання

Дистанційне навчання = Дистанційна освіта = Освіта через Інтернет = Навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій = Електронне навчання – усі ці назви несуть у собі одне смислове значення.

Дистанційне навчання – це навчання на відстані від базового закладу – Ніжинський агротехнічний інститут (м. Ніжин), наближене до місця проживання студента, з отриманням комплексу освітніх послуг, що надаються за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Технології дистанційного навчання в Інституті використовуються як в очній так і в заочній формі навчання, що сприяє покращенню якостіта доступності освіти.

Переваги дистанційного навчання:

Система дистанційного навчання в НАТІ НУБіП України

Історія упровадження дистанційного освіти в Інституті розпочалася у 2010 році при лабораторії ТЗН, інформатизації та дистанційної освіти, якою було апробовано різноманітні моделі використання елементів дистанційних технологій на базі різних платформ. На сьогодні технічну підтримку упровадження дистанційної освіти здійснює лабораторія інформаційно-освітніх технологій та засобів комунікації.

Для упровадження дистанційних технологій навчання в Інституті було створено Навчально-інформаційний портал ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут", де розміщено банк електронних курсів та електонні версії навчальних матеріалів.

Усі курси, розміщені на порталі, використовуються при навчанні за очною та заочною (дистанційною) формами. Організаційну, технічну та програмну підтримку Порталу здійснює лабораторія інформаційно-освітніх технологій та засобів комунікації.

Окрім того, у 2018 році, в Інституті на базі відкритого програмне забезпечення DSpace був створений Електронний архів наукових та освітніх матеріалів ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" (ELANATI) метою якого є накопичення, зберігання, розповсюдження та забезпечення довготривалого, постійного та надійного доступ через Інтернет до наукових та освітніх матеріалів професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВП НУБіП України "НАТІ".

Дистанційні технології знайшли своє застосування й при проведенні наукових конференцій, у тому числі й міжнародних (наприклад, http://nati.org.ua/content/shlyahi-virishennya-suchasnih-problem-ta-pokrashchennya-t).

В Інституті діють підготовчі курси до зовнішнього незалежного оцінювання знань як за денною так і заочною (дистанційною) формами навчання.

Уже традиційним стало щорічне проведення олімпіад із різних дисциплін (http://nati.org.ua/content/pidgotovchi-kursi-1), перший етап яких відбувається у дистанційній формі. Участь у олімпіаді дає унікальну можливість отримати до 20 балів до сертифікатів ЗНО, які можуть стати вирішальними при вступі до нашого навчального закладу!

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net