Експертна комісія завершила первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми Агроінженерія зі спеціальності 208 "Агроінженерія" за другим (магістерським) рівнем

З 17 по 19 грудня на факультеті інженерії та енергетики працювала експертна комісія Міністерства освіти і науки України з акредитації підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою "Агроінженерія" зі спеціальності 208 "Агроінженерія" у складі доктора технічних наук, професора Пастухова Валерія Івановича та кандидата технічних наук, доцента Галька Сергія Віталійовича.

На підставі проведеної експертизи комісія зробила висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми "Агроінженерія" за спеціальністю 208 "Агроінженерія" другого (магістерського) рівня вищої освіти у Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут" з ліцензованим обсягом 40 осіб.

   Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи  

С.Г. Фришев,
завідувач кафедри агроінженерії

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net