Результати проведення акредитаційної експертизи освітнього ступеня бакалавра за напрямом підготовки 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі"

З 28 лютого по 02 березня 2018 року в інституті відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 010-А від 10.01.2018 року працювала експертна комісію у складі Мірошника Олександра Олександровича, доктора технічних наук, доцента, завідувача кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, та Галька Сергія Віталійовича, кандидата технічних наук, доцента, керівника навчально-наукового інституту загальноуніверситетської підготовки Таврійського державного агротехнологічного університету.

Експертна комісія перевірила якість підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра за напрямом підготовки 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі", проаналізувала формування та динаміку змін контингенту студентів, зміст підготовки фахівців, кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності і дала високу оцінку рівня підготовки фахівців даного напряму підготовки. 

 

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net