Експертна комісія завершила первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" зі спеціальності» 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за другим (магістерським) рівнем

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2018 № 2394-л 11-13 грудня в інституті працювала експертна комісія МОН України з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

  

Доктор технічних наук, професор Щокін Вадим Петрович, виконувач обов’язків завідувача кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» (голова комісії) та доктор технічних наук Андрійчук Володимир Андрійович, професор кафедри електричної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, протягом трьох днів перевірили матеріали акредитаційного самоаналізу, проаналізували кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне, інформаційне забезпечення освітньої програми, результати наукової діяльності випускової кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Крім того, провели контрольні заміри залишкових знань студентів, перевірили якість виконання курсових проектів.

  

За результатами роботи комісії підготовлений аргументований висновок, у якому констатується можливість акредитації освітньо-професійної програми Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка другого (магістерського) рівня вищої освіти у Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» з ліцензованим обсягом 40 осіб.

   

 

В.В. Василенко,
Завідувач кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net