Кафедра менеджменту та логістики


 

Завідувач кафедри
Прадун Валентин Пантелійович

професор, доктор економічних наук

Тел.: (04631) 2-31-30

Електронна пошта: natinau@ukr.net

 

СКЛАД КАФЕДРИ

 • Білокобила Євген Юрійович, доцент, кандидат технічних наук;
 • Богач Лариса Володимирівна, старший викладач, кандидат економічних наук;
 • Ільчук Микола Максимович, професор, доктор економічних наук;
 • Козупиця Сергій Іванович, доцент, кандидат технічних наук;
 • Лукач Василь Степанович, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Мартинова Леся Валентинівна, старший викладач;
 • Савченко Лілія Анатоліївна, доцент, кандидат технічних наук;
 • Стадник Вікторія Павлівна, асистент, кандидат економічних наук;
 • Сухар Світлана Василівна, старший викладач, кандидат сільськогосподарських наук;
 • Хуторна Світлана Віталіїївна, доцент, кандидат юридичних наук.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Проблематики кафедри:

 • Підвищення якості знань студентів при вивченні дисциплін;
 • Науково-методичне забезпечення практичних занять, навчальних  практик студентів;
 • Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес;
 • Удосконалення модульно-рейтингової системи навчання студентів і оцінювання їх знань;
 • Методичне забезпечення курсового та дипломного проектування;
 • Розробка методичного забезпечення для самостійної роботи студентів, переважно з використанням навчально-інформаційного порталу на платформі Moodle;
 • Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес.

Кафедра менеджменту економічного факультету інституту – це команда кваліфікованих спеціалістів, що впроваджує освітню, науково-дослідну, навчально-методичну, інформаційну діяльність у сфері менеджменту.

Місія кафедри – підготовка висококваліфікованих спеціалістів, яким необхідно оволодіти рівнем професійних знань у сфері менеджменту, який необхідний для успішної підприємницької діяльності у сучасних ринкових умовах.
Мета кафедри - створення ефективної системи навчання з дисциплін менеджменту.

Заостанні роки викладачами кафедри було видано ряд навчальних посібників та методичних розробок, зокрема:

 1. Інвестування: конспект лекцій / Укл. Мартинова О.В. – Ніжин: Видавництво "Міланік", 2011. – 136 с.
 2. Лукач В.С., Толочко С.В. Навчальний посібник для проведення практики "Вступ до фаху". – Ніжин: 2011 р. – 294 с.
 3. Методичні вказівки з організації та порядку проведення комплексної виробничої практики з фаху для студентів  спеціальності  7.03060101  Менеджмент організацій / Укл.: Литовченко В.П., Мринська Т.С., Потопальська Н.В. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 39 с.
 4. Методичні рекомендації до виконання випускної бакалаврської роботи студентами, що навчаються за ОКР «Бакалавр» напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Укл.: Литовченко В.П., Мринська Т.С., Стадник В.П. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 24 с.
 5. Методичні рекомендації до курсу "Основи менеджменту" для студентів економічних спеціальностей / Укл.: Даценко Н.М. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 58 с.
 6. Організація праці менеджера: конспект лекцій / Укл.: Даценко Н.М. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 193 с.
 7. Рекомендації з технології вирощування оригінального та елітного насіння гороху овочевого / Укл. Сич З.Д., Стригун В.М., Лукач В.С., Лікар Я.О. – Київ: ВЦ НУБіП України, 2011. – 24 с.
 8. Стадник В.П. Управління маркетингом: навч. пос. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 108 с.
 9. Стархування: навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни студентами всіх спеціальностей / Укл. Мартинова О.В. – Ніжин: Міланік, 2011. – 116 с.
 10. Фетісов В.С., Фетісова Л.Б. Бази даних і СУБД: навч.-метод. посіб. для самостійної роботи студентів. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 88 с.  

 

НАУКОВА РОБОТА

Напрямки роботи:

 • дослідження проблем менеджменту в сучасних умовах;
 • вивчення аспектів розвитку менеджменту на сучасному етапі.

Особлива увага на кафедрі приділяється науковій діяльності. Професійний рівень викладачів кафедри підтверджено науковими ступенями, відповідними сертифікатами про стажування в українських установах. 

Викладачі кафедри відвідують постійно діючі семінари, тренінги, курси підвищення кваліфікації, що дозволяє їм бути в курсі усіх нових змін які відбуваються в менеджменті. В кафедри є залучення до навчального процесу провідних фахівців з інших вузів України, менеджерів-практиків. Викладачі кафедри надають посильну допомогу підприємствам по формуванню управлінської політики, вдосконаленню організації та методології менеджменту підприємства. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

Cтворено сучасні лабораторі.

   

 

 

   

Скриньки довіри. Шановні студенти та співробітники! В ​навчальному корпусі інституту постійно діють скриньки довіри, в яких Ви можете залишати свої скарги, зауваження та пропозиції для поліпшення роботи інституту. Всі ваші звернення будуть розглянуті керівництвом інституту.

 

 

MyCounter - счётчик и статистика

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net