Кафедра менеджменту


 

 

Завідувач кафедри
Кощенко Катерина Вікторівна

доцент, кандидат економічних наук

Тел.: (04631) 2-31-30
Електронна пошта: natinau@ukr.net

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КАФЕДРИ:
 1. Моніторинг і регулювання розвитку малих і середніх підприємств в умовах динамічних ринкових процесів.
 2. Трансформація системи управління діяльністю організації в умовах становлення інформаційного суспільства.
 3. Механізм оцінювання та підвищення ефективності інноваційних процесів.
 4. Консалтинг в галузі формування і реінжинірингу системи управління організації.
 5. Дослідження моделей, методів та інструментів оцінювання та підвищення ефективності інноваційних процесів.
 6. Розроблення науково-методичних підходів, методології, практичних рекомендацій щодо оцінювання та підвищення ефективності інноваційних процесів.

На кафедрі менеджменту виконується дослідження в межах комплексної теми «Управління інноваційним розвитком аграрного сектору України» (номер державної реєстрації № 0118U000703).

Метою кафедри є забезпечення викладання навчальних дисциплін на високому теоретичному, практичному і методичному рівні, з урахування сучасного етапу розвитку управлінської науки та врахуванням вимог роботодавців; проведення наукової, навчальної, методичної, виховної роботи з метою надання освітніх послуг, що відповідають стандартам вищої освіти; формування конкурентоспроможного фахівця через здобуття молоддю необхідних культурологічних та професійних компетентностей.

Одним із важливих напрямів наукової діяльності науково-педагогічних працівників є проведення міжвузівських семінарів та наукових конференцій, написання монографій, наукових статей, навчальних посібників, методичних розробок і рекомендацій.

На кафедрі менеджменту функціонує студентський науковий гурток «Кращий за фахом» під керівництвом к.е.н., старшого викладача Стадник В.П.

Діяльність гуртка спрямована на залучення студентів до участі в наукових тематиках, задоволення творчих та наукових інтересів студентів інституту, а також формування особистості молодого вченого.

Завданням наукового гуртка:

 • впровадження передових форм і методів менеджменту з широким використанням обчислювальної техніки;
 • створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу членів гуртка;
 • залучення до участі в наукових конференціях, семінарах, експедиціях та інших науково – дослідницьких і просвітницьких заходах;
 • створення сприятливих умов для активного залучення студентів до наукової діяльності;
 • сприяння розширенню інститутського, регіонального, всеукраїнського та міжнародного студентського співробітництва у сфері науки та інновацій;
 • формування високих моральних принципів у студентів;
 • розвиток взаємозв’язків з благодійними фондами, організаціями й об’єднаннями в Україні та за її межами;
 • забезпечення і захист прав та інтересів членів гуртка;
 • сприяння інноваційній діяльності членів гуртка;
 • участь у громадському житті інституту.

На кафедрі менеджменту існує міцна співпраця зі спорідненими кафедрами інших Вузів вищої освіти зокрема кафедрою менеджменту ім. проф. Завадського Й.С. НУБіП України. Співпраця викладачів і студентів дозволяє активізувати наукову роботу студентства, стимулювати їх до самостійного творчого пошуку шляхів вирішення проблемних завдань. Більше 80% студентів беруть участь у наукових дослідженнях, публікуючи наукові статті та тези. Результатами науково-дослідної роботи студентів є їх участь в міжнародних, всеукраїнських та університетських науково-практичних конференціях, всеукраїнських та міжнародних конкурсах наукових робіт, публікація статей у наукових виданнях.

 

 

MyCounter - счётчик и статистика

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net