Перелік спеціальностей та обсяги державного замовлення на 2019 рік

071 - Облік і оподаткування (денна та заочна форми навчання)

141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (денна та заочна форми навчання)

208 - Агроінженерія (денна та заочна форми навчання)

275.03 - Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (денна форма навчання)

На скорочений термін навчання (2 роки - денна форма. 2 роки 6 місяців - заочна форма) за програмами ОС "Бакалавр" приймаються вступники, які мають диплом "Молодшого спеціаліста".

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net