ІНШІ ДОКУМЕНТИ

 ЕТИЧНИЙ КОДЕКС НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

 ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ВИБОРУ СТУДЕНТАМИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ У НАВЧАЛЬНИХ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИХ, НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ, НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧИХ) ЛАБОРАТОРІЯХ

 ПОРЯДОК ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧIВ ТА ВИПУСКНИКIВ СТОСОВНО ЯКОСТI ОСВIТИ

  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ДРУГОМУ СЕМЕСТРІ 2020-2021 Н.Р. В УМОВАХ КАРАНТИНУ

 ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВНАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЗДОБУТИХ ШЛЯХОМ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА/АБО ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

 ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ВПЛИВУ

  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРИ ЗАМІЩЕННІ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ННВП

  АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

 ІНСТРУКЦІЯ З ДІЛОВОДСТВА

  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net