Офіційні документи

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСТИТУТ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК РОБОТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ МАГІСТРІВ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕПОЗИТАРІЙ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНИ І ЗАЛІКИ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ І ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

 ПОРЯДОК ВІДБОРУ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРО ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЮ

 ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКУ РАДУ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ СТУДЕНТСЬКИХ СПРАВ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАРОСТУ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНО ДІЮЧУ КОМІСІЮ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ

 ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ТА СТУДЕНТСЬКОГО ПРОФБЮРО НА 2017-2018 Н.Р.

 КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ НА 2018-2019 Н.Р.

 ЕТИЧНИЙ КОДЕКС

 КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВАЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ТА НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОРАЛЬНЕ ЗАОХОЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАНЕСЕННЯ НА ДОШКУ ПОШАНИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО, НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНОГО ПЕРСОНАЛУ, ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ

 ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕНДЕРНИЙ КОМІТЕТ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 НАКАЗ №202 від 27.12.2018 "Про затвердження Положення про Конференцію трудового колективу ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут"

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ

 НАКАЗ №203 від 27.12.2018 "Про введення в дію рішення Вченої ради про затвердження Положення про оплату праці працівників ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут"

 ЗВІТ ПРО СТАН ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ ЗА 2016-2017 Н.Р.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net