Вчена Рада

Для розгляду найважливіших питань діяльності Інституту утворюється вчена рада, яка вирішує наступні питання:

 • розглядає конкретні питання поліпшення навчальної, наукової, виробничої та господарської діяльності Інституту за поданням керівників структурних підрозділів;
 • обговорює плани науково-дослідної та методичної роботи, плани підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;
 • розглядає проекти навчальних планів і програм, схвалює робочі навчальні плани та зміни графіка навчального процесу;
 • заслуховує звіти деканів факультетів, керівників структурних підрозділів з питань основної діяльності;
 • бере участь у визначенні заходів щодо морального і матеріального стимулювання праці;
 • розглядає питання про заміщення посад професорсько-викладацького складу та наукового персоналу;
 • розглядає план розвитку навчального закладу та зміцнення його матеріально-технічної бази;
 • обговорює досвід роботи факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів;
 • обговорює питання нового прийому студентів, випуску фахівців, вивчення їх виробничої діяльності;
 • вносить пропозиції щодо відкриття та закриття спеціальностей i спеціалізацій;
 • розглядає матеріали щодо ліцензування, атестації та акредитації спеціальностей;
 • обговорює кандидатури для зарахування в докторантуру, аспірантуру та магістратуру.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net