КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Завідувач кафедри
доцент, кандидат технічних наук

Євген БІЛОКОБИЛА

 
Тел.: (04631) 2-31-30
Електронна пошта: tt_dep@nati.org.ua
 
ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедру транспортних технологій створено 2017 р. згідно з наказом № 147 директора інституту В. С. Лукача.

Із початку заснування кафедри її очолює к.т.н., доц. Є. Ю. Білокобила, який має 35-річний досвід педагогічної роботи.

Кафедра здійснює професійну підготовку студентів з таких дисциплін: «Організація дорожнього руху», «Основи теорії систем і управління», «Загальний курс транспорту», «Транспортні процеси в АПК», «Технологічно-транспортні процеси у сільськогосподарському виробництві», «Експертиза ДТП», «Трактори і автомобілі», «Вантажні перевезення».

Напрямки роботи кафедри:

 • впроваджувати в навчальний процес оптимальні форми і сучасні методики проведення занять, інформаційні технології, останні досягнення науки і техніки в транспортній галузі;
 • на належному рівні проводити всі види занять з навчальних дисциплін згідно навантаження закріпленого за кафедрою на 2018 – 2019 рр.;
 • використовувати та впроваджувати сучасні методи, засоби навчання, а також методичне забезпечення всіх видів занять;
 • брати участь у науково-дослідній роботі, залучати майстрів, які випускаються на кафедрі;
 • приймати участь у конференціях, методичних семінарах кафедри факультету, університету;
 • вдосконалювати та розширяти навчально-лабораторну базу кафедри для забезпечення ефективної діяльності;
 • приймати участь у профорієнтаційній роботі по новому прийому студентів;
 • участь у методичних радах факультету;
 • участь у науко-методичних конференціях.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 • МАХМУДОВ Ілхом Ісакович, старший викладач, кандидат технічних наук;
 • ПАНЧЕНКО Михайло Іванович, доцент, кандидат технічних наук, доцент;
 • САВЧЕНКО Лілія Анатоліївна, доцент, кандидат технічних наук, доцент;
 • ШЕЙКО Надія Володимирівна, доцент, кандидат історичних наук, доцент.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net