КАФЕДРА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ТА ЗАГАЛЬНОІНЖЕНЕРНИХ ДИСЦИПЛІН

Завідувачка кафедри
доцент, кандидат технічних наук

Тетяна КРЕСАН

 
Тел.: (04631) 2-52-70
Електронна пошта: nmd_dep@nati.org.ua
 
ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедру створено в 2001 р. як кафедру зальнотехнічних дисциплін. У різні роки кафедру очолювали: к.т.н., доц., заслужений винахідник України, відмінник освіти України В. Ф. Ярошенко (з 2001 р.), д.т.н., проф., заслужений працівник народної освіти України І. А. Цурпал (з 2007 р.), к.т.н., доц., відмінник аграрної освіти та науки України, заслужений науково-педагогічний працівник НУБіП України О. І. Литвинов (з 2011 до 2018 р.).

Кафедра створена в 2001 році (наказ № 253 від 01.09.2001 р.) як кафедра загально-освітніх дисциплін. У період 2001-2006 рр. завідувачем кафедри була кандидат фізико-математичних наук, доцент Лісова Тетяна Володимирівна. Із 2006 р. до 2007 р. обов’язки завідувача кафедри виконував кандидат фізико-математичних наук, доцент В’ялий Микола Григорович. Кандидат технічних наук Чернишова Еліна Олександрівна очолювала кафедру в період 2007-2009 рр.

У 2009 році кафедру перейменовано в кафедру природничо-фундаментальних дисциплін. Із 2010 по 2015 рік обов’язки завідувача кафедри виконував кандидат технічних наук, доцент Муквич Микола Миколайович.

Кафедру природничо-фундаментальних дисциплін у серпні 2016 року перейменовано в кафедру прикладної математики та моделювання. Очолював її до серпня 2018 року доктор фізико-математичних наук, професор Дубко Валерій Олексійович.

Із серпня 2018 року кафедру перейменовано в кафедру природничо-математичних дисциплін. Обов’язки завідувача кафедри виконували кандидат технічних наук Кресан Тетяна Анатоліївна, з 01 вересня 2019 року – кандидат технічних наук, доцент Муквич Микола Миколайович.

У 2020 році кафедри природничо-математичних та загальнотехнічних дисциплін об'єднані в кафедру риродничо-математичних та загальноінженерних дисциплін. У 2020-2021 навчальному році обов’язки завідувача виконував кандидат технічних наук, доцент Василюк Володимир Іванович.


Професорсько-викладацький склад кафедри:

  • ДЕМЧУК Ірина Олександрівна, доцент, кандидат технічних наук;
  • ЗАБОЛОТНІЙ Олекандр Анатолійович, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент;
  • МАЙБОРОДІНА Наталія Вікторівна, доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
  • ФЕДОРИНА Тетяна Петрівна, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент;
  • ОЖЕМА Валентина Федорівна, старший викладач.

 

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net