КАФЕДРА АГРОІНЖЕНЕРІЇ ТА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Завідувач кафедри
кандидат технічних наук, доцент

Микола ІКАЛЬЧИК

 
Тел.: (04631) 2-52-70
Електронна пошта: agro_dep@nati.org.ua
 
ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

У вересні 2001 р. була створена філія кафедри с.г. машин НАУ при НАТІ:

2001-2003 н.р. завідувач Лукач В.С., к.п.н., доцент.

Перейменована в кафедру с.г. машин:

2003-2008 н.р. завідувач Лукач В.С., к.п.н., доцент.

2008-2011 н.р. завідувач Пилипенко О.М., к.т.н., доцент.

2011-2012 н.р. завідувач Храпач Є.І., д.т.н., професор.

Перейменована в кафедру машин та обладнання АПВ:

2012-2015 н.р. завідувач Храпач Є.І., д.т.н., професор

2015-2017 н.р. завідувач Ікальчик М.І., к.т.н., доцент

15.09.2017 р. реорганізовано кафедру експлуатації машин та технічного сервісу і кафедру машин та обладнання агропромислового виробництва у кафедру експлуатації машин і технічного сервісу.

2017-2018 н.р. завідувач Фришев С.Г., д.т.н., професор

30.08.18 р. перейменовано кафедру експлуатації машин та технічного сервісу у кафедру агроінженерії. Наказ №118.

2018-2021 н.р. завідувач Фришев С.Г., д.т.н., професор.

2021 н.р.- по даний час завідувач Ікальчик М.І., к.т.н., доцент

Наразі кафедрою завідує к.т.н., доц. М.І. Ікальчик, який має вагомі здобутки в науково-методичній та науковій роботі, багаторічний педагогічний досвід.


Професорсько-викладацький склад кафедри:

 • ВАСИЛЮК Володимир, доцент, кандидат технічних наук, доцент;
 • КОЗАЧЕНКО Наталія, асистент;
 • ЛУКАЧ Василь, професор, кандидат педагогічних наук, професор;
 • МАХМУДОВ Ілхом, старший викладач, кандидат технічних наук;
 • МОРОЗ Анатолій, доцент, кандидат технічних наук, доцент;
 • ФРИШЕВ Сергій, професор, доктор технічних наук, професор;
 • ШЕЙКО Надія, доцент, кандидат історичних наук, доцент.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Кафедра проводить фахову підготовку студентів, широко впроваджуючи в курсове і дипломне проектування використання комп’ютерної техніки. Схеми, малюнки та креслення студенти виконують за допомогою систем автоматизованого проектування і друкують на плоттері. Викладачі кафедри працюють над використанням в навчальному процесі можливостей сучасних інформаційних технологій та обчислювальної техніки. Комп’ютерні програми допомагають виконувати курсові і дипломні проекти. Це перш за все програми з обґрунтування складу і режимів роботи агрегатів, складу машинно-тракторного та автомобільного парку аграрного підприємства, визначення показників роботи машинно-тракторних агрегатів та автомобілів. Робота кафедри спрямована на формування у студентської молоді фахового підходу до навчання, професійних знань і вмінь. Викладачі кафедри орієнтовані на написання методичних посібників, які допоможуть студентам у їх самостійній роботі.

ПРОБЛЕМАТИКА КАФЕДРИ:
 • Підвищення якості знань студентів при вивченні дисциплін, професійної та практичної підготовки;
 • Науково-методичне забезпечення лабораторних та практичних занять, навчальних і виробничих практик студентів;
 • Методичне забезпечення курсового та дипломного проектування;
 • Методичне забезпечення самостійної роботи студентів;
 • Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес;
 • Удосконалення модульно-рейтингової системи навчання студентів і оцінювання їх знань;
 • Удосконалення тестових завдань з перевірки знань студентів.

За останні роки викладачами кафедри було видано ряд підручників і посібників з грифом МОН та МАН, зокрема:

 1. Фришев С.Г. Вантажні  перевезення. Навчальний посібник. Ніжин.: НАТІ,  2018. – 320 с.
 2. Машини для рослинництва. Навчальний посібник з виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».  Войтюк Д.Г., Деркач О.П., Лукач В.С. Ніжин: П.П. Лисенко М.М., 2017. − 352с.
 3. Ікальчик М.І. Ревенко І.І., Хмельовський В.С., і інш. Машини і обладнання для тваринництва  Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. – 304 с.
 4. Мороз А.І., Макаренко В.Д., Галиченко Є.М. Гідроенергетичні процеси в екологічно безпечних аграрнопереробних виробництвах. Ніжин: вид-во НДУ ім. Гоголя, 2017. – 310 с.
 5. Ікальчик М.І. Ревенко І.І., Заболотько О.О. Хмельовський В.С., Ревенко Ю.І.  Машини і обладнання для тваринництва Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 584 с.
 6. Теорія механізмів машин і приладів. Посібник. Ніжин, видавництво НДУ ім. Гоголя, 2016. 476 с. Лукач В.С., Литвинов О.І.,  Кулик В.П.
 7. Охорона праці в галузі (Електробезпека). Навчальний посібник. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. Чуєнко Р.М., Лукач В.С., Брагіда М.В., Кушніренко А.Г.
 8. Ікальчик М.І. Ревенко І.І., Хмельовський В.С. Механізація тваринництва Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. – 328с.
 9. Інженерна механіка: навчальний посібник для енергетиків. / О.І. Литвинов, В.С. Лукач, В.І. Василюк, Л.О. Шейко. - Ніжин: ПП лисенко, 2015. - 696 с.
 10. Сучасний стан виробництва картоплі в Україні. Інженерія природокористування. Навчальний посібник. Гуцол Т.Д., Лукач В.С., Василюк В.І. Харків: КП "Міська друкарня", 2014.
 11. Проблеми з вирощуванням луб’яних культур в Україні. Навчальний посібник.. Лукач В.С., Василюк В.І., Шевченко Н.О. Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2014
 12. Теоретична механіка : підручник / Литвинов О.І., Андрєєв Ю.М., Лукач В.С, Василюк В.І. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2011. - 892 с.
 13. Інженерна механіка / Литвинов О.І., Лукач В.С., Шейко Л.О., Мороз Л.І., Кириченко О.М. - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – 710 с..
НАУКОВА РОБОТА
НАПРЯМКИ РОБОТИ:
 • Удосконалення структури МТП для аграрних підприємств Чернігівської області;
 • Удосконалення складу комплексів машин для виробництва сільськогосподарської продукції в аграрних підприємствах Чернігівської області;
 • Розробка бізнес-планів для впровадження нових технологій вирощування та збирання с.г. культур;
 • Впровадження енергозберігаючих технологій;
 • Розробка складу комплексів машин для вирощування овочів відкритих та закритих ґрунтів;
 • Впровадження ґрунтозахисних технологій;
 • Організації і механізації погрузочно-разгрузочниї робіт на автомобільному транспорті.

Кафедра агроінженерії розробляє та проводить випробування у виробничих умовах пристосування та знаряддя для ґрунтозахисної екологічної і біологічної систем землеробства, а також досліджує оптимізацію режимів руху сільськогосподарської техніки та автомобілів та обладнання для механізації тваринництва. Зокрема в лабораторії тваринництва в навчально-науково-виробничого підрозділу Ніжинського агротехнічного інституту були проведені Державні приймальні випробування скреперної установки для прибирання гною

Крім того науково-педагогічні працівники кафедри проводять обґрунтування ресурсозберігаючого технологічного процесу посівного і передпосівного обробітку ґрунту із застосуванням комбінованих агрегатів, дослідження і розробку гичкозбиральної та льонозбиральної техніки,. Результати наукових розробок стають основою при підготовці курсових і дипломних проєктів, використовуються в наукових публікаціях, патентах на винаходи (за всі роки кафедрою отримано більше 50 патентів), зокрема:

 1. Пристрій для передпосадкової обробки картоплі в електромагнітному полі. Номер патенту: 137382 Опубліковано: 25.10.2019, бюл. № 20 Автори: Лукач Василь Степанович; Кушніренко Анатолій Григорович; Ікальчик Микола Іванович; Івановський Андрій Володимирович; Сацюк Андрій Васильович.
 2. Енергозберігаючий похилий конвеєр для прибирання гною. Номер патенту: 138150 Опубліковано: 25.11.2019, бюл. № 22 Автори: Лукач Василь Степанович; Демчук Ірина Олександрівна; Теслюк Віктор Васильович; Кушніренко Анатолій Григорович; Ікальчик Микола Іванович; Купрієнко Дмитро Віталійович; Лихошва Сергій Станіславович.
 3. Пат. 95985 UA Пристрій для гранулювання сипких біоматеріалів / Шейченко В.О., Єременко О.І., ЛУкач В.С., Хайліс Г.А., Василюк В.І. – Бюл. №1, 2014.
 4. Пристрій для виготовлення біопаливних гранул Номер патенту: 97772 Опубліковано: 10.04.2015 Автори: Мироненко Валентин Григорович, Василюк Володимир Іванович, Шейченко Віктор Олександрович, Лукач Василь Степанович, Єременко Олександр Іванович, Хайліс Гедаль Абрамович МПК: A01D 45/06.
 5. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів Номер патенту: 109500 Опубліковано: 25.08.2015 Автори: Мельничук Максим Дмитрович, Василюк Володимир Іванович, Булгаков Володимир Михайлович, Куценко Анастасія Григорівна, Скоріков Микола Андрійович, Черниш Олег Миколайович, Яременко Вадим Володимирович, Тіщенко Леонід Миколайович, Бондар Марія Миколаївна, Лукач Василь Степанович МПК: A01D 33/08.
 6. Пристрій для гранулювання сипких біоматеріалів Номер патенту: 95985 Опубліковано: 12.01.2015 Автори: Василюк Володимир Іванович, Шейченко Віктор Олександрович, Лукач Василь Степанович, Єременко Олександр Іванович, Хайліс Гедаль Абрамович МПК: B30B 11/20

Опубліковано 12 публікацій в наукових виданнях Scopus, зокрема:

1. Analysis of the process of formation of combes for sowing sugar beets on heavy soils.

ViktorTesliuk, Vitalii Pankiv, Vasyl Lukach, Mykola Ikalchyk, Anatoly Kushnirenko, Vasyl Kulyk. (Elsevier SCOPUS, Web of Science).

2. Efficiency of mechanized comb technology of soil treatment preparation for sowing sugar beets. Viktor Tesliuk, Viktor Baranovsky, Vasyl Lukach, Mykola Ikalchyk, Anatoly Kushnirenko, Vasyl Kulyk. (Elsevier SCOPUS, Web of Science).

3. Голуб Г.А., Лукач В.С., Ікальчик М.І., Теслюк В.В., Чуба В.В. Експериментальне дослідження енергоємності процесів видалення гною скреперами.  / Східно-Європейський журнал передових технологій. Виробничо-технологічні системи – 2018. - ТОМ 4, № 1 (94) – С. 20 – 26. (на анг. мові).

4. Голуб Г.А., Ікальчик М.І., Пилипака С.Ф., Теслюк, В.В., Хмельовський В.С., Швець Р.Л. Теоретичне обґрунтування параметрів скреперної установки для прибирання гною / Журнал INMATEH - AGRICULTURAL ENGINEERING. – Бухарест. Руминія. - 2018.  – том. 55 № 2. – С. 161-170. (на анг. мові).

Опубліковано більше 70 статтей у фахових виданнях з переліку МОН України та міжнародних, зокрема:

1. Ways to grow the efficiency of the harvesting and transport technological machine complex for grain crops. Sergii Fryshev, Vasyl Lukach, Mykola Ikalchyk, Anatoly Kushnirenko. VARNA, BULGARIA. ISSN 2535-0269. – 2022. –  Р. 47–51(Міжнародне видання).

2. Improving the Efficiency of Harvesting and Transportation of Grain Crops. Sergii Fryshev, Vasyl Lukach, Mykola Ikalchyk, Volodymyr Vasylyuk. International Journal of Mechanical Engineering and Applications (IJMEA). (Міжнародне видання).

3. The results of root crop cleaner experimental research. Viktor Baranovsky, Viktor Tesliuk, Vasyl Lukach, Mikola Ikalchyk, Anatoly Kushnirenko, Vasil Kulyk. Scientific Journal of TNTU. Tern.: TNTU, 2021. Vol 101. No 1. P. 47–55. (Index Copernicus та Google Scholar), (фахове видання).

4. Ікальчик М.І. Голуб Г.А., Хмельовський В.С., Швець Р.Л. Обґрунтування параметрів скребків похилого конвеєра для прибирання гною у тваринницьких приміщеннях Науковий вісник НУБіП України. Серія: техніка  та  енергетика  АПК.  –2016. – Вип. 254. - С. 155-163. (фахове видання)

На кафедрі створені і функціонують ряд сучасних лабораторії таких як: сільськогосподарські машини,ремонту машин і обладнання, стандартизації, сертифікації і метрології, двигунів внутрішнього згорання тракторів і автомобілів, електричного та електронного обладнання с.г. техніки, шасі тракторів і автомобілів, технічного сервісу в АПК, пально-мастильних матеріалів, механізовані та автоматизовані процеси у тваринництві.
   

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net