КАФЕДРА АГРОІНЖЕНЕРІЇ

Завідувач кафедри
доцент, кандидат технічних наук

Микола ІКАЛЬЧИК

 
Тел.: (04631) 2-52-70
Електронна пошта: agro_dep@nati.org.ua
 
ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедру створено в 2001 р. У різні роки кафедру очолювали: к.т.н., доц., заслужений винахідник України, відмінник освіти України В. Ф. Ярошенко (з 2001 р.), д.т.н., проф., заслужений працівник народної освіти України І. А. Цурпал (з 2007 р.), к.т.н., доц., відмінник аграрної освіти та науки України, заслужений науково-педагогічний працівник НУБіП України О. І. Литвинов (з 2011 до 2018 р.).

Наразі кафедрою завідує к.т.н., доц. М.І. Ікальчик, який має вагомі здобутки в науково-методичній та науковій роботі, багаторічний педагогічний досвід.

Понад 20 років з Ніжинським агротехнічним інститутом співпрацює завідувач кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну Національного університету біоресурсів і природокористування України, д.т.н., проф. С. Ф. Пилипака, який підготував плеяду кандидатів наук, зокрема й для ВП НУБіП України «Ніжинський агро технічний інститут».


Професорсько-викладацький склад кафедри:

 • ВАСИЛЮК Володимир, доцент; кандидат технічних наук, доцент;
 • КУЛИК Василь, доцент, кандидат технічних наук;
 • МОРОЗ Анатолій, доцент, кандидат технічних наук, доцент;
 • ФРИШЕВ Сергій, професор, доктор технічних наук, професор.
 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Кафедра проводить фахову підготовку студентів, широко впроваджуючи в курсове і дипломне проектування використання комп’ютерної техніки. Схеми, малюнки та креслення студенти виконують за допомогою систем автоматизованого проектування і друкують на плоттері. Викладачі кафедри працюють над використанням в навчальному процесі можливостей сучасних інформаційних технологій та обчислювальної техніки. Комп’ютерні програми допомагають виконувати курсові і дипломні проекти. Це перш за все програми з обґрунтування складу і режимів роботи агрегатів, складу машинно-тракторного та автомобільного парку аграрного підприємства, визначення показників роботи машинно-тракторних агрегатів та автомобілів. Робота кафедри спрямована на формування у студентської молоді фахового підходу до навчання, професійних знань і вмінь. Викладачі кафедри орієнтовані на написання методичних посібників, які допоможуть студентам у їх самостійній роботі.

ПРОБЛЕМАТИКА КАФЕДРИ:
 • Підвищення якості знань студентів при вивченні дисциплін, професійної та практичної підготовки;
 • Науково-методичне забезпечення лабораторних та практичних занять, навчальних і виробничих практик студентів;
 • Методичне забезпечення курсового та дипломного проектування;
 • Методичне забезпечення самостійної роботи студентів;
 • Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес;
 • Удосконалення модульно-рейтингової системи навчання студентів і оцінювання їх знань;
 • Удосконалення тестових завдань з перевірки знань студентів.

За останні роки викладачами кафедри було видано ряд підручників і посібників з грифом МОН та МАН, зокрема:

 1. Теоретична механіка. Підручник: ч І. Статика. Кінематика./О.І. Литвинов, Я.М. Михайлович, А.В. Бойко, М.Г. Березовий. - К.: Агроосвіта, 2013. – 576 с.
 2. Теоретична механіка. Підручник: ч ІI. Динаміка. Аналітична механіка. / О.І. Литвинов, Я.М. Михайлович, А.В. Бойко, М.Г. Березовий. - К.: Агроосвіта, 2013. – 576 с.
 3. Проектування технологічних процесів у рослинництві: навчальний посібник / В.Д. Гречкосій, В.Д. Войтюк, Р.В. Шатров, М.Я. Дмитришак, В.І. Василюк, В.Г. Опалко. - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014.– 392с.
 4. Теоретичні основи і практикум з теоретичної механіки. Частина 2. Посібник для інженерів-механіків. / О.І. Литвинов, В.І. Василюк, Є.К. Іванов. - Ніжин: вид-во НДУ ім. Гоголя, 2014. - 578 с.
 5. Основи теорії механізмів машин і приладів. Навчальний посібник для механіків і енергетиків. / О.І. Литвинов. - 2 видання доповнене і перероблене. Ніжин: вид-во НДУ ім. Гоголя, 2014. - 320 с.
 6. Інженерна механіка: навчальний посібник для енергетиків. / О.І. Литвинов, В.С. Лукач, В.І. Василюк, Л.О. Шейко. - Ніжин: ПП лисенко, 2015. - 696 с.
 7. Бешун О.А. Техніко-експлуатаційні характеристики сільськогосподарських тракторів : довідник / Бешун О.А., Гречкосій В.Д., Василюк В.І. - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. - 167с.
 8. Бешун О.А. Техніко-експлуатаційні характеристики сучасних тракторів сільськогосподарського призначення / Бешун О.А., Гречкосій В.Д., Василюк В.І. - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2010. - 78с.
 9. Інженерна механіка / Литвинов О.І., Лукач В.С., Шейко Л.О., Мороз Л.І., Кириченко О.М. - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – 710 с.
 10. Литвинов О.І. Теоретична механіка. Частина 1. Статика. Кінематика / Литвинов О.І., Лукач В.С., Василюк В.І. - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2010. – 415 с.
 11. Литвинов О.І. Теоретична механіка. Частина 2. Динаміка. Аналітична механіка / Литвинов О.І., Лукач В.С., Василюк В.І. - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2010. – 473 с.
 12. Теоретична механіка : підручник / Литвинов О.І., Андрєєв Ю.М., Лукач В.С, Василюк В.І. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2011. - 892 с.
 13. Теоретична механіка. Теорія і практика / Андрєєв Ю.М., Литвинов О.І., Лукач В.С., Василюк В.І. – Київ, 2011. – 892 с.
 14. Кушнарьов А.С., Кушнарьов С.А., Герасименко В.П., Махмудов І.І. Картопля – сьогодні та в майбутньому. – Ніжин, 2015.- 196 с.
 15. Сільськогосподарські машини. За редакцією Д.Г.Войтюка. (співавтори … Мартишко В.М., Волянський М.С.)– К.: Аграрна освіта, 2015. (Підручник).
НАУКОВА РОБОТА
НАПРЯМКИ РОБОТИ:
 • Удосконалення структури МТП для аграрних підприємств Чернігівської області;
 • Удосконалення складу комплексів машин для виробництва сільськогосподарської продукції в аграрних підприємствах Чернігівської області;
 • Розробка бізнес-планів для впровадження нових технологій вирощування та збирання с.г. культур;
 • Впровадження енергозберігаючих технологій;
 • Розробка складу комплексів машин для вирощування овочів відкритих та закритих ґрунтів;
 • Впровадження ґрунтозахисних технологій;
 • Організації і механізації погрузочно-разгрузочниї робіт на автомобільному транспорті.

Кафедра машиновикористання в землеробстві під керівництвом професора Демидка М.О. розробляє та проводить випробування у виробничих умовах пристосування та знаряддя для ґрунтозахисної екологічної і біологічної систем землеробства, а також досліджує оптимізацію режимів руху сільськогосподарської техніки та автомобілів.

Крім того науково-педагогічні працівники факультету проводять дослідження і розробку гичкозбиральної техніки, льонозбиральної техніки, обґрунтування ресурсозберігаючого технологічного процесу посівного і передпосівного обробітку ґрунту із застосуванням комбінованих агрегатів. Результати наукових розробок стають основою при підготовці курсових і дипломних проектів, використовуються в наукових публікаціях, патентах на винаходи (за всі роки кафедрою отримано 19 патентів).

На основі проведених наукових досліджень у 2014 році було отримано 3 патенти на корисну модель:

 1. Пат. 93137 UA Щілиноутворювач для сівби сільськогосподарьких культур / Аніскевич Л.В., Росомаха Ю.О. – Бюл. №18, 2014.
 2. Пат. 94683 UA Жниварка зернозбирального комбайна / Шейченко В.О., Макаєв В.І., Лімонт А.С., Василюк В.І., Толстушко М.М., Маринченко І.О., Кустов С.О. – Бюл. №22, 2014.
 3. Пат. 95985 UA Пристрій для гранулювання сипких біоматеріалів / Шейченко В.О., Єременко О.І., ЛУкач В.С., Хайліс Г.А., Василюк В.І. – Бюл. №1, 2014.
 4. Пристрій для виготовлення біопаливних гранул Номер патенту: 97772 Опубліковано: 10.04.2015 Автори: Мироненко Валентин Григорович, Василюк Володимир Іванович, Шейченко Віктор Олександрович, Лукач Василь Степанович, Єременко Олександр Іванович, Хайліс Гедаль Абрамович МПК: A01D 45/06.
 5. Шейченко В.О. Патент на корисну модель «Пристрій жатки зернозбирального комбайну для збирання соняшнику» №101942 (Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисну модель 12.10.2015 бюлетень №19).
 6. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів Номер патенту: 109500 Опубліковано: 25.08.2015 Автори: Мельничук Максим Дмитрович, Василюк Володимир Іванович, Булгаков Володимир Михайлович, Куценко Анастасія Григорівна, Скоріков Микола Андрійович, Черниш Олег Миколайович, Яременко Вадим Володимирович, Тіщенко Леонід Миколайович, Бондар Марія Миколаївна, Лукач Василь Степанович МПК: A01D 33/08.
 7. Пристрій для гранулювання сипких біоматеріалів Номер патенту: 95985 Опубліковано: 12.01.2015 Автори: Василюк Володимир Іванович, Шейченко Віктор Олександрович, Лукач Василь Степанович, Єременко Олександр Іванович, Хайліс Гедаль Абрамович МПК: B30B 11/20
На кафедрі створені і функціонують ряд сучасних лабораторії таких як: ремонту машин і обладнання, стандартизації, сертифікації і метрології, двигунів внутрішнього згорання тракторів і автомобілів, електричного та електронного обладнання с.г. техніки, шасі тракторів і автомобілів, технічного сервісу в АПК, пально-мастильних матеріалів.
   

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net