Кафедра загальнотехнічних дисциплін

Директор інституту Лукач Василь Степанович
 

Завідувач кафедри
Литвинов Олег Іванович

кандидат технічних наук, доцент

автор більше 100 наукових праць, автор підручників та посібників

Тел.: (04631) 2-52-70

Електронна пошта: natinau@ukr.net

 

СКЛАД КАФЕДРИСклад кафедри

На кафедрі працюють 1 доктор наук та 7 кандидатів наук, зокрема 6 штатних кандидатів наук.

 • Вербило Дмитро Григорович, доцент, кандидат фізико-математичних наук;
 • Дяченко Любов Анатоліївна, доцент, кандидат технічних наук;
 • Кулик Василь Петрович, доцент, кандидат технічних наук;
 • Макідон Юрій Петрович, майстер виробничого навчання, асистент;
 • Пилипака Сергій Федорович, професор, доктор технічних наук;
 • Федорина Тетяна Петрівна, доцент, кандидат педагогічних наук.
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Кафедра загальнотехнічних дисциплін організовує для студентів факультативні заняття з теоретичної механіки, механіки матеріалів і конструкцій, теорії механізмів і машин, інженерної та комп’ютерної графіки для поглибленого вивчення деяких тем. Студенти виконують невеликі наукові дослідження з питань, що є необов’язковими для загального вивчення, виконують розрахунково-графічні роботи. Основна проблема, над якою працюють на кафедрі – це вдосконалення змісту та методики проведення лабораторних та практичних робіт.

Проблематики кафедри:

 • Підвищення якості знань студентів при вивченні загально-технічних дисциплін;  
 • Методичне забезпечення лабораторних занять, навчальних і виробничих практик студентів;  
 • Методика забезпечення самостійної роботи студентів;
 • Удосконалення модульно-рейтингової системи навчання студентів і оцінювання їх знань.

За останні роки викладачами кафедри було видано ряд підручників і посібників з грифом МОН та МАН, зокрема:

 1. Теоретична механіка. Підручник: ч І. Статика. Кінематика./О.І. Литвинов, Я.М. Михайлович, А.В. Бойко, М.Г. Березовий. - К.: Агроосвіта, 2013. – 576 с.
 2. Теоретична механіка. Підручник: ч ІI. Динаміка. Аналітична механіка. / О.І. Литвинов, Я.М. Михайлович, А.В. Бойко, М.Г. Березовий. - К.: Агроосвіта, 2013. – 576 с.    
 3. Проектування технологічних процесів у рослинництві: навчальний посібник / В.Д. Гречкосій, В.Д. Войтюк, Р.В. Шатров, М.Я. Дмитришак, В.І. Василюк, В.Г. Опалко. - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014.– 392с.
  Теоретичні основи і практикум з теоретичної механіки. Частина 2. Посібник для інженерів-механіків. / О.І. Литвинов, В.І. Василюк, Є.К. Іванов. -    Ніжин: вид-во НДУ ім. Гоголя, 2014. - 578 с.
 4. Основи теорії механізмів машин і приладів. Навчальний посібник для механіків і енергетиків. / О.І. Литвинов. - 2 видання доповнене і перероблене. Ніжин: вид-во НДУ ім. Гоголя, 2014. - 320 с.
 5. Інженерна механіка: навчальний посібник для енергетиків. / О.І. Литвинов, В.С. Лукач, В.І. Василюк, Л.О. Шейко. - Ніжин: ПП лисенко, 2015. - 696 с.
 6. Основи маркетингу / Є.Ю. Білокобила, Л.Ю. Яцківський. - К.: Інформавтодор, 2010р. - 346 с.
 7. Бешун О.А. Техніко-експлуатаційні характеристики сільськогосподарських тракторів : довідник / Бешун О.А., Гречкосій В.Д., Василюк В.І. - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. - 167с.
 8. Бешун О.А. Техніко-експлуатаційні характеристики сучасних тракторів сільськогосподарського призначення / Бешун О.А., Гречкосій В.Д., Василюк В.І. - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2010. - 78с.
 9. Інженерна механіка / Литвинов О.І., Лукач В.С., Шейко Л.О., Мороз Л.І., Кириченко О.М. - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – 710 с.
 10. Литвинов О.І. Теоретична механіка. Частина 1. Статика. Кінематика / Литвинов О.І., Лукач В.С., Василюк В.І. - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2010. – 415 с.
 11. Литвинов О.І. Теоретична механіка. Частина 2. Динаміка. Аналітична механіка / Литвинов О.І., Лукач В.С., Василюк В.І. - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2010. – 473 с.
 12. Теоретична механіка : підручник / Литвинов О.І., Андрєєв Ю.М., Лукач В.С, Василюк В.І. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2011. -  892 с.
 13. Теоретична механіка. Теорія і практика / Андрєєв Ю.М., Литвинов О.І., Лукач В.С., Василюк В.І. – Київ, 2011. – 892 с.
​​За 2014 рік викладачами кафедри було видано 2 монографії:
 1. Обґрунтування параметрів і режимів вібрації плуга: Монографія / В.С. Ловейкін, Л.А. Дяченко, Ю.В. Човнюк –  К.:ЦП«КОМПРІНТ», 2014. –  232 с.
 2. Оптимізація  приводних механізмів решітних станів зерноочисних машин: Монографія / В.С. Ловейкін, В.П. Кулик –  К.:ЦП«КОМПРІНТ», 2014. – 257 с.

НАУКОВА РОБОТА

Напрямки роботи:

 • Формування конструкторських умінь студентів агротехнічних спеціальностей у процесі навчання нарисної геометрії та інженерної графіки;
 • Оптимізація пуско-гальмівних режимів руху підйомників застосовуваних у сільськогосподарському виробництві;
 • Розробка конструкції та оптимізація режимів руху машин з рекупераційним приводом;
 • Геометричні аспекти дизайнерських рішень товарних знаків.
   

Викладачі кафедри здійснюють наукові дослідження для розв’язання теоретичних і науково-технічних задач з прикладної геометрії, механіки деформівного твердого тіла, фізики напівпровідників і діелектриків, проблем педагогіки вищої школи. За останні роки викладачами кафедри було видано 55 наукових праць. 

На основі проведених наукових досліджень у 2014 році було отримано 2 патенти на корисну модель: 

 1. Пат. №93018 Вібраційний глибокорозпушувач / Ловейкін В.С., Човнюк Ю.В., Дяченко Л.А. - Бюл. №17 від 2014 р.
 2. Пат. №93019 Вібраційний плоскоріз / Ловейкін В.С., Човнюк Ю.В., Дяченко Л.А. - Бюл. №17 від 2014 р.
   

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

На кафедрі створені лабораторії деталей машин, механіки матеріалів і конструкцій, стандартизації, сертифікації і метрології, підйомно-транспортних машин, 2 лабораторії інженерної та комп’ютерної графіки, дипломного та курсового проектування, які повністю забезпечені обладнанням та комп’ютерною технікою, плотером. Дослідним шляхом вивчаються конструкції циліндричних, конічних та черв'ячних передач.

   

 

   

Скриньки довіри. Шановні студенти та співробітники! В ​навчальному корпусі інституту постійно діють скриньки довіри, в яких Ви можете залишати свої скарги, зауваження та пропозиції для поліпшення роботи інституту. Всі ваші звернення будуть розглянуті керівництвом інституту.

 

 

MyCounter - счётчик и статистика

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net