Кафедра загальнотехнічних дисциплін

Директор інституту Лукач Василь Степанович
 

Завідувач кафедри
Литвинов Олег Іванович

кандидат технічних наук, доцент

автор більше 100 наукових праць, автор підручників та посібників

Тел.: (04631) 2-52-70

Електронна пошта: natinau@ukr.net

 

СКЛАД КАФЕДРИСклад кафедри

На кафедрі працюють 1 доктор наук та 7 кандидатів наук, зокрема 6 штатних кандидатів наук.

 • Вербило Дмитро Григорович, доцент, кандидат фізико-математичних наук;
 • Дяченко Любов Анатоліївна, доцент, кандидат технічних наук;
 • Кулик Василь Петрович, доцент, кандидат технічних наук;
 • Макідон Юрій Петрович, майстер виробничого навчання, асистент;
 • Пилипака Сергій Федорович, професор, доктор технічних наук;
 • Федорина Тетяна Петрівна, доцент, кандидат педагогічних наук.
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Кафедра загальнотехнічних дисциплін організовує для студентів факультативні заняття з теоретичної механіки, механіки матеріалів і конструкцій, теорії механізмів і машин, інженерної та комп’ютерної графіки для поглибленого вивчення деяких тем. Студенти виконують невеликі наукові дослідження з питань, що є необов’язковими для загального вивчення, виконують розрахунково-графічні роботи. Основна проблема, над якою працюють на кафедрі – це вдосконалення змісту та методики проведення лабораторних та практичних робіт.

Проблематики кафедри:

 • Підвищення якості знань студентів при вивченні загально-технічних дисциплін;  
 • Методичне забезпечення лабораторних занять, навчальних і виробничих практик студентів;  
 • Методика забезпечення самостійної роботи студентів;
 • Удосконалення модульно-рейтингової системи навчання студентів і оцінювання їх знань.

За останні роки викладачами кафедри було видано ряд підручників і посібників з грифом МОН та МАН, зокрема:

 1. Теоретична механіка. Підручник: ч І. Статика. Кінематика./О.І. Литвинов, Я.М. Михайлович, А.В. Бойко, М.Г. Березовий. - К.: Агроосвіта, 2013. – 576 с.
 2. Теоретична механіка. Підручник: ч ІI. Динаміка. Аналітична механіка. / О.І. Литвинов, Я.М. Михайлович, А.В. Бойко, М.Г. Березовий. - К.: Агроосвіта, 2013. – 576 с.    
 3. Проектування технологічних процесів у рослинництві: навчальний посібник / В.Д. Гречкосій, В.Д. Войтюк, Р.В. Шатров, М.Я. Дмитришак, В.І. Василюк, В.Г. Опалко. - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014.– 392с.
  Теоретичні основи і практикум з теоретичної механіки. Частина 2. Посібник для інженерів-механіків. / О.І. Литвинов, В.І. Василюк, Є.К. Іванов. -    Ніжин: вид-во НДУ ім. Гоголя, 2014. - 578 с.
 4. Основи теорії механізмів машин і приладів. Навчальний посібник для механіків і енергетиків. / О.І. Литвинов. - 2 видання доповнене і перероблене. Ніжин: вид-во НДУ ім. Гоголя, 2014. - 320 с.
 5. Інженерна механіка: навчальний посібник для енергетиків. / О.І. Литвинов, В.С. Лукач, В.І. Василюк, Л.О. Шейко. - Ніжин: ПП лисенко, 2015. - 696 с.
 6. Основи маркетингу / Є.Ю. Білокобила, Л.Ю. Яцківський. - К.: Інформавтодор, 2010р. - 346 с.
 7. Бешун О.А. Техніко-експлуатаційні характеристики сільськогосподарських тракторів : довідник / Бешун О.А., Гречкосій В.Д., Василюк В.І. - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. - 167с.
 8. Бешун О.А. Техніко-експлуатаційні характеристики сучасних тракторів сільськогосподарського призначення / Бешун О.А., Гречкосій В.Д., Василюк В.І. - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2010. - 78с.
 9. Інженерна механіка / Литвинов О.І., Лукач В.С., Шейко Л.О., Мороз Л.І., Кириченко О.М. - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – 710 с.
 10. Литвинов О.І. Теоретична механіка. Частина 1. Статика. Кінематика / Литвинов О.І., Лукач В.С., Василюк В.І. - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2010. – 415 с.
 11. Литвинов О.І. Теоретична механіка. Частина 2. Динаміка. Аналітична механіка / Литвинов О.І., Лукач В.С., Василюк В.І. - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2010. – 473 с.
 12. Теоретична механіка : підручник / Литвинов О.І., Андрєєв Ю.М., Лукач В.С, Василюк В.І. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2011. -  892 с.
 13. Теоретична механіка. Теорія і практика / Андрєєв Ю.М., Литвинов О.І., Лукач В.С., Василюк В.І. – Київ, 2011. – 892 с.
​​За 2014 рік викладачами кафедри було видано 2 монографії:
 1. Обґрунтування параметрів і режимів вібрації плуга: Монографія / В.С. Ловейкін, Л.А. Дяченко, Ю.В. Човнюк –  К.:ЦП«КОМПРІНТ», 2014. –  232 с.
 2. Оптимізація  приводних механізмів решітних станів зерноочисних машин: Монографія / В.С. Ловейкін, В.П. Кулик –  К.:ЦП«КОМПРІНТ», 2014. – 257 с.

НАУКОВА РОБОТА

Напрямки роботи:

 • Формування конструкторських умінь студентів агротехнічних спеціальностей у процесі навчання нарисної геометрії та інженерної графіки;
 • Оптимізація пуско-гальмівних режимів руху підйомників застосовуваних у сільськогосподарському виробництві;
 • Розробка конструкції та оптимізація режимів руху машин з рекупераційним приводом;
 • Геометричні аспекти дизайнерських рішень товарних знаків.
   

Викладачі кафедри здійснюють наукові дослідження для розв’язання теоретичних і науково-технічних задач з прикладної геометрії, механіки деформівного твердого тіла, фізики напівпровідників і діелектриків, проблем педагогіки вищої школи. За останні роки викладачами кафедри було видано 55 наукових праць. 

На основі проведених наукових досліджень у 2014 році було отримано 2 патенти на корисну модель: 

 1. Пат. №93018 Вібраційний глибокорозпушувач / Ловейкін В.С., Човнюк Ю.В., Дяченко Л.А. - Бюл. №17 від 2014 р.
 2. Пат. №93019 Вібраційний плоскоріз / Ловейкін В.С., Човнюк Ю.В., Дяченко Л.А. - Бюл. №17 від 2014 р.
   

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

На кафедрі створені лабораторії деталей машин, механіки матеріалів і конструкцій, стандартизації, сертифікації і метрології, підйомно-транспортних машин, 2 лабораторії інженерної та комп’ютерної графіки, дипломного та курсового проектування, які повністю забезпечені обладнанням та комп’ютерною технікою, плотером. Дослідним шляхом вивчаються конструкції циліндричних, конічних та черв'ячних передач.

   

 

111