Шляхи вирішення сучасних проблем та покращення технологій аграрного сектору України

12 травня до Дня науки на базі інституту відбулася міжнародна науково-практична онлайн конференція "Шляхи вирішення сучасних проблем та покращення технологій аграрного сектору України", організатором якої виступив факультет інженерії та енергетики.

Відкриваючи пленарне засідання до учасників конференції з вітальним словом звернувся директор інституту, к.пед.н., доцент Василь Лукач, який коротко розповів про основні напрями наукової роботи в навчальному закладі та її основні результати, привітав науковців, викладачів, аспірантів і студентів, побажав їм плідної та творчої роботи. Враховуючи участь закордонних вчених з Індії та Казахстану, конференція проводилась двома мовами: українською та англійською.

З першою доповіддю на тему «Аssessment of affect wind farm on the power quality in power grid (Оцінка впливу вітрових електричних станцій на якість електроенергії в електричних мережах)» виступила Dr. Prof. Sree Lakshmi Gundebommu, CVR College of Engineering Mangalpalli, Hyderabad, India (Срі Лакшмі Гундебомму – доктор філософії, професор кафедри електротехніки та електроніки Інженерного коледжу Мангалпаллі). Професор Лакшмі зупинилася на основних проблемах енергосистем, які містять вітрові електростанції, та шляхах їх вирішення.

Тематику продовжила Олена Рубаненко, к.т.н., доцент кафедри електричних станцій і систем Вінницького національного технічного університету. Доповідач більш детально ознайомила учасників конференції з роботою сонячних електростанцій в контексті підвищення енергоефективності відновлюваних джерел енергії в балансі електроенергетичної системи. Окрім того Олена здійснювала переклад під час доповіді професора Лакшмі.

Продовжив пленарне засідання Геннадій Голуб, д.т.н., професор кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем Національного біоресурсів і природокористування України в своїй доповіді на тему «Аgricultural and biosystem engineering of organic products and biofuels in agroecosystems (Агробіоінженірінг органічних продуктів і біопалив в агроекосистемах)» висвітив результати досягнень школи агробіоінженірінгу нашого університету та запропонував для обговорення на секції агробіоенергетичну модель сучасного господарства.

Казахськими колегами з ЧУО "Індустріальний інженерно-економічний коледж ім. Академіка Г.С. Сейткасимова" була представлена тема "Стан та перспективи розвитку відновлювальних джерел енергії у Республіці Казахстан".

З доповіддю «Особливості моделювання малих вітроелектричних установок» на пленарному засіданні виступив Сергій Сиротюк, к.т.н., доцент Львівського національного аграрного університету, в якій автор розглянув використання малих вітрових електростанцій, які експлуатуються без вмикання їх в енергетичну мережу.

Конференція продовжила свою роботу по двох секціях: «Дослідження та оптимізація машин для землеробства та тваринництва. Нові розробки конструкції машин. Енергозберігаючі технології» та «Використання електротехнологій в сільському господарстві. Енергозбереження і відновлювальні джерела енергії в технологіях АПК, екологія та охорона природних ресурсів»

Засідання профільної секції «Використання електротехнологій в сільському господарстві. Енергозбереження і відновлювальні джерела енергії в технологіях АПК, екологія та охорона природних ресурсів» відкрив Василь Лопушняк, д.с.-г.н., професор кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна НУБіП України, з доповіддю "Реалізація потенціалу продуктивності злакових енергетичних культур на дерново-підзолистих ґрунтах Передкарпаття", а робота секції «Дослідження та оптимізація машин для землеробства та тваринництва. Нові розробки конструкції машин. Енергозберігаючі технології» розпочалася з доповіді Василя Хмельовського, д.т.н., в.о. завідувача кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві кафедри НУБіП України, присвяченої аналізу приготування кормів для сімейних ферм ВРХ.

Щиро дякуємо всім учасникам конференції за ґрунтовну дискусію, сподіваємося на подальшу співпрацю на розвиток агропромислового комплексу України!!!

 
 
 
 
Анатолій Кушніренко,
декан факультету інженерії та енергетики

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net