ВСТУП-2023

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України
"Ніжинський агротехнічний інститут"

Запрошуємо на навчання студентів за освітніми ступенями та спеціальностями:

Освітній ступінь "БАКАЛАВР" за спеціальностями:

 071 - Облік і оподаткування (денна та заочна форма навчання);

 073 - Менеджмент (денна та заочна форми навчання);

 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (денна та заочна форми навчання);

 201 - Агрономія (денна та заочна форми навчання);

 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (денна та заочна форми навчання); НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

 208 – Агроінженерія (денна та заочна форми навчання);

 275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (денна форма навчання).

Термін навчання - 4 роки (денна форма), 4 роки 6 місяців (заочна форма) на базі документа про повну загальну середню освіту.

На скорочений термін навчання (в залежності від спеціальності 1 рік 10 місяців або 2 роки 10 місяців за денною формою навчання та 2 роки 6 місяців або 2 роки 10 місяців за заочною формою навчання) за програмами ОС "Бакалавр" приймаються вступники, які мають диплом "Молодшого спеціаліста".


 
Освітній ступінь "МАГІСТР" за спеціальностями:

 071 - Облік і оподаткування (денна та заочна форма навчання);

 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (денна та заочна форми навчання);

 208 - Агроінженерія (денна та заочна форми навчання).

Термін навчання - 1 рік 6 місяців за денною формою та 2 роки за заочною формою навчання на базі диплома ОС "Бакалавр", ОКР "Спеціаліст" та ОС "Магістр".


ДОРОЖНЯ КАРТА ВСТУП-2022

ОС "Магістр"

 


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Ліцензовані обсяги

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net