ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 071 - ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ, ОС "МАГІСТР"

ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут"

факультет Агротехнологій та економіки

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

за спеціальністю 071 - Облік і оподаткування

Освітній ступінь - МАГІСТР
Кваліфікація: Магістр обліку і оподаткування

Термін навчання - 1 рік 6 місяців за денною та заочною формами навчання на базі диплома фахівця ОС "Бакалавр", ОКР "Спеціаліст" та ОС "Магістр"

Конкурсні предмети: 

1. На базі диплому ОС «Бакалавр» – Магістерський тест навчальної компетенції (сертифікат 2022 року). На базі  ОКР "Спеціаліст" та ОС "Магістр" – індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови.

2. Фаховий вступний іспит.

Кожен вступник до заяви додає мотиваційний лист

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net