Сфери діяльності випускників

Державні нормативні документи передбачають використання випускників інституту залежно від здобутого освітнього ступеню та спеціальності:

Випускник освітнього ступеню «бакалавр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» здатний виконувати професійні види робіт та обіймати посади фахівців, посадові обов'язки яких вимагають володіння компетентностями у сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування: бухгалтери, касири - експерти, асистенти бухгалтера-експерта, помічники керівників підприємств, установ та організацій, помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів, помічники керівників малих підприємств без апарату управління; інспектори податкової служби; фахівці з фінансово-економічної безпеки; інспектори з інвентаризації, інспектори-ревізори, ревізори, технік з обліку.

Випускники освітнього ступеню «магістр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» можуть працевлаштуватися на посади з професійними назвами робіт: головний бухгалтер, головний економіст, головний касир, головний ревізор, завідувач цехової бухгалтерії, начальний централізованої бухгалтерії, професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку, наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік), аудитори та кваліфіковані бухгалтери, молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік), науковий співробітник-консультант (аудит), аудитор, бухгалтер-експерт, бухгалтер - ревізор, консультант з податків і зборів, спеціаліст-бухгалтер, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з податків і зборів, менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку.

Випускники освітнього ступеню «бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» займають робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), в яких випускники працюють у якості керівників первинного рівня управління або виконавців різноманітних служб апарату управління; органи державного та муніципального управління; структури, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу.

Можуть працювати на посадах: керівники та головні фахівці виробничих підрозділів підприємств; начальники виробничих дільниць; керівники основних підрозділів організації; керівники підрозділів маркетингу; керівники фінансових, бухгалтерських, економічних та адміністративних підрозділів; керівники підрозділів матеріально-технічного постачання; менеджери з дослідження ринку та вивчення суспільної думки; менеджери з підбору, забезпечення та використання персоналу; менеджери систем якості.

Випускники освітнього ступеню «бакалавр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» можуть працевлаштуватися на посади з наступною професійною назвою робіт: інженер-електрик в енергетичній сфері, інженер-енергетик.

Випускники освітнього ступеню «магістр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» можуть працевлаштуватися на посади з наступною професійною назвою робіт: інженер-електрик в енергетичній сфері, інженер-енергетик.

Випускники освітнього ступеню «бакалавр» за спеціальністю 201 "Агрономія" можуть працевлаштуватися на посади з наступними професійними назвами робіт: агроном; агроном аеродрому; агролісомеліоратор; агрохімік; асистент; викладач вищого навчального закладу, або виконувати первинні професії агротехнік; агроном відділення (бригади, сільськогосподарської дільниці, ферми, цеху).

Випускники освітнього ступеню «бакалавр» за спеціальністю 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" можуть працевлаштуватися на посади з наступними професійними назвами робіт: лаборант (біологічні дослідження), технік-лаборант (біологічні дослідження), зоотехнік відділення (комплексу, сільськогосподарської дільниці, ферми), технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва, технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва, фахівець з організації та ведення фермерського господарства.

Випускники освітнього ступеню «бакалавр» за спеціальністю 208 "Агроінженерія" з професійною кваліфікацією «Інженер - механік» можуть працевлаштуватися на посади з наступною професійною назвою робіт: інженер з експлуатації машино – тракторного парку, механік.

Випускники освітнього ступеню «магістр» за спеціальністю 208 "Агроінженерія" з професійною кваліфікацією «Магістр з агроінженерії» можуть працевлаштуватися на посади з наступною професійною назвою робіт: інженер з експлуатації машино – тракторного парку, механік, інженер з технічного нагляду, інженер з технічної діагностики, інженер з транспорту.

Випускники освітнього ступеню «бакалавр» за спеціальністю 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному трансопрті)" з професійною кваліфікацією з професійною кваліфікацією «Бакалавр з транспортних технологій» можуть працевлаштуватися на посади з наступною професійною назвою робіт: керівниками автотранспортних підприємств, організаторами з обслуговування перевезень (на автотранспорті), диспетчерами автомобільного транспорту, адміністраторами пасажирської служби, диспетчерами служби перевезень, диспетчерської пункту посадки (кола, підходу), техніками-технологами, інспекторами шляховими, ревізорами автомобільного транспорту на транспортних підприємствах і в організаціях транспортного комплексу різних форм власності, у транспортних терміналах і логістичних комплексах для вантажів і пасажирів, на вантажних і пасажирських станціях, у фірмових та дилерських центрах автомобільних компаній і заводів, у транспортних відділах муніципальних установ, а також в підприємствах, пов’язаних з автомобільними перевезеннями; експедиторами транспортними, черговими по транспортно-експедиторському підприємству, агентами із замовлень населення на перевезення на транспортно- експедиторських підприємствах; інженерами з безпеки руху в автотранспортних підприємствах, дорожньо- експлуатаційних підрозділах Укравтодору, закладах судової автотехнічної експертизи; закладах підготовки операторів управління транспортними засобами (автошколи), закладах Служби безпеки України, підрозділах МВС України; диспетчерами з міжнародних перевезень, агентами з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті)на підприємствах міжнародних автомобільних перевізників України, в місцевих державних адміністраціях, на транспортних і транспортно-експедиторських підприємствах і фірмах, у службах експлуатації, комерційної роботи та маркетингу, логістичних та дилерських центрах автомобільних компаній і заводів; інспекторами митними, агентами з митного оформлення на підприємствах Державної фіскальної служби України (митниці, митні пункти, пункти пропуску) та митно-брокерських фірмах; стажистами-дослідниками в науково- дослідних лабораторіях проектних інститутів та вищих, середніх та професійних навчальних закладах в галузі транспорту.

Випускники всіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня вищої освіти можуть продовжувати навчання на другому (магістерському) рівні.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net