Навчально-науково-виробничий підрозділ

Історія навчально-науково-виробничого підрозділу бере свій початок із часу створення Ніжинського ремісничого училища імені А. Ф. Кушакевича (1895), у якого вже тоді була ферма площею 19 десятин землі, тобто 20,76 га. Землі знаходилися поблизу Київського тракту за 3–3,5 версти від будівлі училища й за 2,5 версти від ст. Ніжин Московсько-Київсько-Воронезької залізниці. На полях господарства вирощували пшеницю, жито, овес, конюшину, кормовий буряк і квасолю. З 1913 р. при фермі діяв тваринницький двір (чотири корови). Обробіток полів здійснювали за допомогою шестидюймового плуга «Сакка», пружинної американської дев’ятизубцевої борони заводу Вальтер-Вуда, розпашника-окучника «Планет», окучника заводу Вольского (Люблін), жатки, віялки тощо. У 1928 р. площа підсобного господарства складала вже 79,96 га, а в 1936 р. – 108 га. У 1960 р. завдяки клопотанням директора
Ю. Д. Герасименка технікуму механізації виділили 495,9 га землі на околиці Ніжина, недалеко від залізничного вокзалу. Саме цей земельний масив і став базою тодішнього навчально-дослідного господарства.

Сьогодні навчально-науково-виробничий підрозділ Ніжинського агротехнічного інституту – це сучасне господарство, яке вважається одним із кращих не тільки в системі НУБіП України, а й серед аграрних університетів нашої держави. З ініціативи та безпосередньої участі директора В. С. Лукача і декана факультету механізації сільського господарства В. І. Василюка та за сприяння керівництва Ніжинської районної ради й Ніжинської районної державної адміністрації у 2008 році площа сільськогосподарських угідь зросла у 2,2 рази і складає 1072,01 га, у тому числі ріллі 680,24 га.

Загальна кількість ВРХ 104 голови, з них дійного стада 32 голови; свиней 136 голів; овець 58 голів. Маються також, подаровані університетом, поні
у кількості 6 голів. Працює на навчально-науково-виробничому підрозділі
19 осіб. Навчально-науково-виробничий підрозділ знаходиться під безпосереднім керівництвом заступника директора з навчально-науково-виробничих питань та інноваційно-господарської діяльності, випускника інституту А. В. Івановського.

Фаховому зростанню майбутніх фахівців-аграріїв сприяє впровадження новітніх технологій. Саме тому стратегією розвитку інституту визначено: НАТІ – навчально-науково-виробничий інститут НУБІП України з поглибленою практичною підготовкою фахівців.

Придбання сучасної техніки вітчизняного виробництва та закордонних фірм дозволило вдало впровадити й ефективно використовувати на полях навчально-науково-виробничого підрозділу сучасні технології вирощування основних видів сільськогосподарських культур. Стратегічними культурами визначено озиму пшеницю, кукурудзу на зерно, соняшник. Урожайність зернових за останні роки підвищилася у 2,1 рази, а надходження коштів зросли в 3,6 рази.

Нині навчально-науково-виробничий підрозділ є сучасною базою практичної підготовки майбутніх фахівців-аграріїв та полігоном для проходження практики студентів, стажування викладачів і підвищення кваліфікації фахівців агроформувань регіону.

Його робота, окрім прикладного характеру, має потужну наукову складову, що забезпечує здійснення повноцінної практичної підготовки студентів. Як наслідок, студенти інституту мають численні наукові розробки, упроваджені у виробництво, патенти на корисні моделі та винаходи і результативні стажування. Це підтверджується тематикою випускових робіт, що відповідають запитам виробництва та вимогам сьогодення.

Студенти магістратури виконують наукові дослідження з оптимізації технологічних процесів у рослинництві, тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції; вивчення умов і обґрунтування комплексу машин для вирощування основних видів сільськогосподарських культур регіону; визначення вмісту поживних речовин в ґрунті та диференційованого внесення добрив.

У складі навчально-науково-виробничого підрозділу діють лабораторії:

– навчально-виробничі:

Навчально-виробничі лабораторія рослинництва

Основними напрямами діяльності лабораторії рослинництва є навчально-виробнича, науково-дослідна та господарська робота, яка технологічно пов’язана з освітнім і навчально-інноваційним процесом у системі підготовки фахівців інституту.

За лабораторією рослинництва закріплено 1072,01 га землі, в тому числі 680,24 га ріллі, яка розбита на поля правильної геометричної форми площею по 120 га згідно сивозміни. Лабораторія спеціалізується на вирощуванні озимої пшениці, кукурудзи на зерно, соняшнику, культур кормової групи; на селекційно-дослідному полі вирощують овочеві та ягідні культури.

Наукові дослідження лабораторії рослинництва проводяться на дослідних полях. Науковцями інституту здійснюються дослідження, а аспірантами і магістрами ведеться дослідницька робота на ділянках площею 8,24 га. Багато наукових розробок упроваджені у виробництво і дають високий економічний ефект.

Прикладом дієвої співпраці з упровадження наукових розробок є Інститут сільськогосподарської мікробіології агропромислового виробництва НААН України, який очолює доктор економічних наук, доцент А.М. Москаленко. Останніми роками проводяться щорічні дослідження із впливу мікробіологічних препаратів на урожайність основних видів сільськогосподарських культур.

Основними науковими напрямами є пошук нових агротехнологій під час вирощування продукції рослинництва; розробка та впровадження інноваційних технологій в рільництві та овочівництві; випробування сортових ресурсів зернових, технічних, кормових, олійних, овочевих і плодово-ягідних культур; розрахунок норм та технологій внесення добрив, надання рекомендацій щодо їх ефективного впровадження.

Лабораторія рослинництва є базою практичної підготовки студентів інституту, де протягом року проходять навчальні та виробничі практики студенти – майбутні агрономи та агроінженери, які відпрацьовують сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур.

   

З 2019 року на базі лабораторії спільно з ФГ "НіжинАгроІнвест" реалізується інноваційно-соціальний проект "Ягоди Ніжинщини", метою якого є показати молоді на практиці як можна, не виїжджаючи за кордон, влаштувати своє майбутнє на своїй рідній землі. У межах проекту на науково-дослідному полі висаджено 2 га малини, для організації її поливу на всій площі змонтовано систему крапельного зрошування.   

Навчально-виробнича лабораторія тваринництва

У галузі тваринництва взято напрям на молочне скотарство, виробництво м'яса ВРХ та свинини, реалізацію молодняка свиней. На виконання цих завдань в навчально-науково-виробничому підрозділі інституту впроваджено канадську систему утримання ВРХ, яка апробована на Дніпропетровщині господарством "Агро-Союз".

З метою поліпшення організації праці, підвищення продуктивності тварин і зменшення енергозатрат та затрат робочого часу:

  • здійснено модернізацію корівника на 65 скотомісць і реконструкцію телятника на 77 скотомісць;
  • упроваджено систему безприв'язно-боксового способу утримання ВРХ;
  • забезпечено сучасну годівлю тварин з кормового столу;
  • організовано систему водонапування тварин з групових автонапувалок.
  • оснащено доїльний зал обладнанням фірми DELAVAL (Швеція) з молочним блоком, який розрахований на приймання, очищення і охолодження  молока.

Приміщення лабораторії тваринництва переведено на енергозберігаючі системи опалення з постійним забезпеченням гарячою водою.

За участі колишнього завідувача лабораторії тваринництва О.М. Клименка докорінно було оновлено дійне стадо корів шляхом їх заміни на високопродуктивне поголів'я.

   

За безпосередньої участі та технічної підтримки к.т.н., доцента кафедри агроінженерії М.І. Ікальчика проведені роботи з облаштування родильного відділення та 10 місць з боксами для індивідуального утримання телят. Для поголів'я ВРХ упроваджено технологію збалансованого приготування і механізованої роздачі кормів кормораздавачем-змішувачем СРВ-8 та технологічно ефективнішу скреперну установку для прибирання гною.

Виробнича потужність свинарника розрахована на 12 свиноматок та 160 голів на відгодівлі.

Одними із перспективних завдань лабораторії тваринництва є реконструкція і модернізація свинарника для утримання свиноматок на 25 голів і 250 поросят на відгодівлі, добудова корівника до 90 голів.

У кадровій роботі навчально-науково-виробничого підрозділу застосовується практика використання на керівних посадах і робочих місцях студентів старших курсів: Сенченко Ілля, Михайлюк Микола, брати Булавіни – Віталій і Валерій, Богданов Сергій та інші. Сьогодні на посаді завідувача лабораторії працює Шарий Богдан.

Навчально-виробнича лабораторія переробки сільськогосподарської продукції

Навчально-виробнича лабораторія переробки сільськогосподарської продукції була створена з метою виконання завдань із переробки основних видів сільськогосподарських культур, що культивуються на полях навчального закладу.

Лабораторія в своєму підпорядкуванні має два критих ангари площею 1960 м2 кожен, навіс для зерна площею 600 м2, цех активного вентилювання зерна, приміщення з чотирма відділеннями для переробки зернових, круп'яних і олійних культур та відділення для консервування.

   .

У лабораторії переробки функціонує лінія очистки зерна, оснащена навантажувально-розвантажувальними механізмами (ковшові норії, скребкові транспортери), зерноочисними машинами "САД-50", "Petkus-К546", зерносушаркою "Agrex PRT200ME". Допоміжними засобами є ворохоочисні машині ОВС-25, ЗАВ-20, трієрні блоки "Petkus-К231"; 10-метровий шнековий зернонавантажувач, зерномет ЗМ-60. Співробітники лабораторії проводять підготовку насіння до посіву та здійснюють післязбиральну очистку і сушіння зернових культур, беруть участь у розробці та впровадженні нових технологічних підходів в переробці продукції агропромислового комплексу, надають платні послуги за своїм профілем сільськогосподарським підприємствам.

Навчально-виробнича лабораторія технічного і технологічного обслуговування

Робота лабораторії спрямована на підбір систем машин і комплексів для забезпечення потреб навчально-науково-виробничого підрозділу з метою упровадження сучасних технологій у рослинництві, тваринництві і переробці сільськогосподарської продукції та забезпечення належної практичної підготовки студентів.

Зміцненню матеріально-технічної бази сприяє наявний машинно-технічний парк в кількості 9 тракторів і 70 одиниць сільськогосподарської техніки, який постійно оновлюється.

   

Відповідно до Перспективного плану розвитку лабораторія щорічно поповнюється сучасними зразками техніки вітчизняного виробництва (ХТЗ, Ельворті, Краснянське СП «Агромаш», Львівагромашпроект) та закордонних фірм (Kіnze, KUHN, Farmet, Белагромаш).

Для забезпечення технічного переоснащення на найближчі три роки передбачається придбання трактора New Holland T-7060 потужністю 230 кінських сил, комбайна New Holland СХ 6090, обприскувача Вектор 3000-21.

Проведення практичних занять в лабораторії вдало поєднується із виконанням студентами технічних завдань і технологічних операцій. Адже саме поглиблена практична підготовка в умовах реального виробництва сприяє професійному становленню майбутніх фахівців.

   

Ефективній підготовці фахівців інженерної ланки сприяє перебування студентів старших курсів на керівних посадах та робочих місцях: Андрієць Олександр, Далека Олександр, Ігнатенко Євгеній, брати Склярови – Михайло та Олег та інші.

Маючи значний практичний досвід, набутий під час роботи в навчально-науково-виробничому підрозділі, по закінченню навчання вони успішно працевлаштовуються та реалізують себе на посадах сервісних інженерів, інженерів з організації та експлуатації МТП, інженерів-механіків.

– навчально-науково-виробничі:

новітніх технологій у рослинництві і біологічного землеробства; агрохімії, ґрунтознавства та охорони ґрунтів; якості та безпеки сільськогосподарської продукції; енергозбереження, енергоефективності та нетрадиційних джерел енергії.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net