Орієнтовний перелік питань для підготовки до вступних випробувань

Програми фахових вступних ​випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «СПЕЦІАЛІСТ» на базі освітньо-кваліфікаційного ступеня "Бакалавр"
Програми додаткових вступних ​випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «СПЕЦІАЛІСТ» на базі освітньо-кваліфікаційного ступеня "Бакалавр"

Програми фахових вступних ​випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «БАКАЛАВР» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

Програми додаткових вступних ​випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «БАКАЛАВР» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

Програми вступних ​випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «БАКАЛАВР» на базі повної загальної середньої освіти

111