Освітні програми

Опис освітньої програми в контексті нових стандартів вищої освіти (рекомендації МОН України)

 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Облік і оподаткування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
Освітньо-професійна програма підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти «Облік і оподаткування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
Освітньо-професійна програма підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»
Освітньо-професійна програма  підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Освітньо-професійна програма  підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Освітньо-професійна програма  підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 201 «Агрономія»
Освітньо-професійна програма  підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
Освітньо-професійна програма  підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 208 «Агроінженерія»
Освітньо-професійна програма  підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за спеціальністю 208 «Агроінженерія»
Освітньо-професійна програма  підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті)»

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net