Акредитація освітніх програм

Акредитаційна експертиза освітньої програми «Агрономія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (справа №187/АС-23) за спеціальністю 201 «Агрономія»

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Наказ про призначення експертної групи

Програма "онлайн-візиту" експертної групи

ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Послідовність проведення акредитації освітніх програм в НАЗЯВО

Глосарій

Додаток 1. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти

Звіт (відомості) про самооцінювання освітньої програми

Критерії оцінювання якості освітньої програми

Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для закладів вищої освіти)

Рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми

Чим відрізняється «силабус» від РТП і НМК?

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net