Моніторинг якості освіти

Метою опитування є вивчення думки здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців, науково-педагогічних працівників та інших зацікавлених осіб стосовно якості освіти та освітньої діяльності в Інституті, надання рекомендацій для подальшого впровадження і розвитку системи внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема, реалізації студентоцентрованого навчання, викладання та оцінювання.

ЗРАЗКИ АНКЕТ:

  • Анкетування студентів та випускників
Анкета моніторингового дослідження адаптації студентів 1 курсів
Анкета оцінювання якості викладання викладача
Анкета моніторингу якості освітньої програми
Анкета випускника з якості освітньої програми
Анкета самооцінки якості освітньої програми для магістрів
Анкета випускника бакалаврату
Анкета для старост академічних груп
Анкета студента про якість дистанційного навчання
  • Анкетування НПП
Анкета опитування завідувача кафедри
Анкета опитування НПП
Анкета опитування НПП щодо системи внутрішнього забезпечення якості освіти
Анкета НПП стосовно організації дистанційного навчання 
  • Анкетування роботодавців
Анкета роботодавця моніторингу якості освітньої програми

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ

СТУДЕНТІВ

Результати анкетування щодо оцінювання якості дистанційної системи навчання здобувачами вищої освіти у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» (за 2 семестр 2021-2022 н.р.)
Результати анкетування щодо оцінювання якості дистанційної системи навчання здобувачами вищої освіти у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» (за 1 семестр 2021-2022 н.р.)
Результати анкетування щодо оцінювання якості дистанційної системи навчання здобувачами вищої освіти у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» (за 2 семестр 2020-2021 н.р.)
Результати анкетування щодо оцінювання якості дистанційної системи навчання здобувачами вищої освіти у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» (за 1 семестр 2020-2021 н.р.)
Результати анкетування старост академічних груп 2021 р.
Результати моніторингового дослідження адаптації студентів І курсу 2019-2020 н.р.
Результати моніторингового дослідження адаптації студентів І курсу 2021-2022 н.р.
Результати моніторингового дослідження адаптації студентів І курсу 2022-2023 н.р.

ВИКЛАДАЧІВ

Результати анкетування НПП щодо якості освітнього процесу у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» (за 2021-2022 н.р.)
Результати анкетування щодо оцінювання якості дистанційної системи навчання НПП у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» (за 1 семестр 2021-2022 н.р.)
Результати анкетування щодо оцінювання якості дистанційної системи навчання НПП у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» (за 1 семестр 2020-2021 н.р.)

СТУДЕНТІВ-ВИПУСКНИКІВ ТА НПП

Результати анкетування студентів-випускників та науково-педагогічних працівників

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net