Виховна робота

Виховний процес є невід’ємною складовою освітньої діяльності колективу інституту. Виховна робота має диференційований характер, пристосована до місцевих умов, історико-культурних традицій ВНЗ та міста, вікових особливостей молоді.

Робота зі студентами в інституті здійснюються через ряд пріоритетних напрямів:
  • національно-патріотичне;
  • морально-правове;
  • художньо-естетичне;
  • трудове;
  • фізичне;
  • сімейне;
  • екологічне.

Виховний процес здійснюється у різних формах: проведення семінарів, «круглих столів», виховних годин, надання психологічних, медичних, юридичних та соціальних консультацій студентам, розв’язання питань з поселення та проживання студентів у гуртожитках, функціонування інституту наставництва, розміщення матеріалів виховного характеру на веб-сторінці інституту, співпраця з громадськими організаціями, соціальними службами тощо.

Особлива місія у виховному процесі належить кураторам академічних груп, які систематично проводять виховні години та здійснюють чергування в студентських гуртожитках. Куратори кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та життєдіяльності людини беруть активну участь у проведенні загальноінститутських виховних годин. З метою вдосконалення роботи власне кураторів академічних груп в університеті впроваджено конкурс «Кращий куратор року».

Проведення виховної роботи супроводжується впровадженням нових підходів, форм і методів виховання, які б відповідали потребам розвитку творчої особистості, сприяли розкриттю її талантів духовно-емоційних, інтелектуальних і фізичних здібностей. Виховна робота за своєю сутністю є процесом творчим, який вимагає постійного пошуку нового змісту, оновлення форм і методів організації виховного процесу.

Для організації виховної роботи в інституті створена інфраструктура, до складу якої входять: директор, заступник директора з навчально-виховної роботи, відділ студентських справ, куратори академічних груп, Студентська рада інституту, відділ художньої творчості та дозвілля, студентські спортивні секції, колективи художньої самодіяльності, музейний комплекс, бібліотека.

 

 

MyCounter - счётчик и статистика

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net