Виховна робота

Виховний процес є невід’ємною складовою освітньої діяльності колективу інституту. Виховна робота має диференційований характер, пристосована до місцевих умов, історико-культурних традицій ВНЗ та міста, вікових особливостей молоді.

Робота зі студентами в інституті здійснюються через ряд пріоритетних напрямів:
  • національно-патріотичне;
  • морально-правове;
  • художньо-естетичне;
  • трудове;
  • фізичне;
  • сімейне;
  • екологічне.

Виховний процес здійснюється у різних формах: проведення семінарів, «круглих столів», виховних годин, надання психологічних, медичних, юридичних та соціальних консультацій студентам, розв’язання питань з поселення та проживання студентів у гуртожитках, функціонування інституту наставництва, розміщення матеріалів виховного характеру на веб-сторінці інституту, співпраця з громадськими організаціями, соціальними службами тощо.

Особлива місія у виховному процесі належить кураторам академічних груп, які систематично проводять виховні години та здійснюють чергування в студентських гуртожитках. Куратори кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та життєдіяльності людини беруть активну участь у проведенні загальноінститутських виховних годин. З метою вдосконалення роботи власне кураторів академічних груп в університеті впроваджено конкурс «Кращий куратор року».

Проведення виховної роботи супроводжується впровадженням нових підходів, форм і методів виховання, які б відповідали потребам розвитку творчої особистості, сприяли розкриттю її талантів духовно-емоційних, інтелектуальних і фізичних здібностей. Виховна робота за своєю сутністю є процесом творчим, який вимагає постійного пошуку нового змісту, оновлення форм і методів організації виховного процесу.

Для організації виховної роботи в інституті створена інфраструктура, до складу якої входять: директор, заступник директора з навчально-виховної роботи, відділ студентських справ, куратори академічних груп, Студентська рада інституту, відділ художньої творчості та дозвілля, студентські спортивні секції, колективи художньої самодіяльності, музейний комплекс, бібліотека.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net