Комісія з етики та академічної доброчесності

Голова комісії
Демчук Ірина Олександрівна
заступник директора з навчально-виховної роботи

Комісія з питань етики та академічної доброчесності – колегіальний експертно-консультативний орган, метою якого є сприяння дотриманню етичних принципів і стандартів, фундаментальних принципів академічної доброчесності та розв’язанню етичних конфліктів між членами університетської спільноти.
Завданнями Комісії є:

 • сприяти зміцненню довіри, партнерським відносинам між учасниками науково-освітньої діяльності, консолідації інститутської спільноти;
 • налагоджувати діалог і досягати згоди шляхом об’єктивного та принципового обговорення складних етичних ситуацій;
 • консультувати в ситуаціях, які викликають невпевненість в їх етичності, та щодо дій, які можуть призвести до порушень Етичного кодексу науково-педагогічного працівника та «Положення про академічну доброчесність у ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут";
 • представляти Інституту у зовнішніх відносинах з питань академічної культури та виконання норм Етичного кодексу в Інституті;
 • надавати експертні оцінки щодо етичності дій і поведінки членів інститутської спільноти та рекомендації щодо застосування санкцій за порушення Етичного кодексу науково-педагогічного працівника та «Положення про академічну доброчесність у ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут";
 • розробляти рекомендації щодо покращення культури поведінки членів інститутської спільноти та поширення етичних цінностей, принципів та стандартів.
Положення про комісію з етики та академічної доброчесності

Члени комісії:

 • Борис В.О., студент факультету інженерії та енергетики, голова Студентської ради інституту;
 • Василюк В.І., в.о. декана факультету інженерії та енергетики;
 • Грабовецький О.А., провідний юрисконсульт;
 • Мельник Ю.М., студент факультету агротехнологій та економіки;
 • Заверткін А.А., завідувач лабораторії інформаційно-освітніх технологій та засобів комунікації;
 • Ілляш В.О., студент факультету інженерії та енергетики;
 • Макаренко Н.М., бібліотекар;
 • Македон Г.М., декан факультету агротехнологій та економіки.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net