БТ191

РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ 2 курсу (гр. БТ191)
спеціальності 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" денної форми здобуття освіти
за результатами весняного навчального семестру,
складений на підставі успішності з кожної навчальної дисципліни
 
Всього за державним замовленням
4 студенти
2 студенти
Прізвище, ім'я, по батькові студента Рейтинговий бал Примітка
1
Христюк Владислав Віталійович 78,11   академічна
2
Линник Богдан Миколайович 73,03   академічна
3
Кулачок Максим Андрійович 70,20    
4
Гриненко Анатолій Павлович 54,51 особа з інвалідністю соціальна
* В рейтинговому списку зазначаються всі студенти кожного курсу спеціальності чи напряму підготовки.
** Рейтинговий список складається для кожного курсу, кожної спеціальності чи напряму підготовки окремо.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net