Перелік документів для призначення соціальної стипендії студентам, які навчаються за денною формою за державним замовленням

1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення вищого навчального закладу, а також студенти(курсанти) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків:

 • заява, завізована деканом факультету, директором ННІ;
 • копія паспорта (1, 2 сторінка та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
 • копія свідоцтва про смерть батьків (або одного з них) та / або копія рішення суду про позбавлення батьківських прав (обох батьків або одного з них).

Примітка: цій категорії студентів поряд з соціальною стипендією також може виплачуватися академічна стипендія (у разі її призначення).

2. Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

 • заява, завізована деканом факультету, директором ННІ;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи та вкладки.

Примітка: lо цієї категорії студентів відносяться особи, зазначені у статтях 20-22 і 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

3. Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше як три роки:

 • заява, завізована деканом;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • довідка з гірничого підприємства про стаж підземної роботи.

4. Особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менше 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві, чи стали інвалідами I або II групи, – протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти:

 • заява, завізована деканом;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • довідка з гірничого підприємства про стаж підземної роботи;
 • акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 (для батьків - інвалідів);
 • копія довідки МСЕК (для батьків-інвалідів);
 • копія про смерть батька (матері).

5. Особи, визнані учасниками бойових дій, та їх діти (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

 • заява, завізована деканом;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • копія посвідчення учасника бойових дій;
 • довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій, а саме пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; або копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпечені її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

6. Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності таучасниками бойових дій:

 • заява, завізована деканом факультету, директором ННІ;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • копія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка;
 • копія посвідчення учасника бойових дій;
 • довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку у Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій, або копію довідки про безпосередню участь особи в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.

7. Діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності та учасниками бойових дій (до закінчення дітьми навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

 • заява, завізована деканом факультету, директором ННІ;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • копія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка;
 • копія посвідчення учасника бойових дій;
 • довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку у Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій, або копію довідки про безпосередню участь особи в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.

8. Діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

 • заява, завізована деканом факультету, директором ННІ;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • копія свідоцтва про смерть батька (матері);
 • документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (померлим);
 • копія довідки МСЕК (для померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва).

9. Діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту, або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

 • заява, завізована деканом;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • копія про смерть батька (матері);
 • копія довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
 • довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни.

10. Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчального закладу, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

 • заява, завізована деканом;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

11. Особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей:

 • заява, завізована деканом;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • копія розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України.

12. Діти-інваліди та особи з інвалідністю I – IIІ групи:

 • заява, завізована деканом;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • копія медичного висновку про дитину - інваліда віком до 18 років, або копія довідки МСЕК (звернути увагу на який період видано довідку);
 • копія пенсійного посвідчення (у разі наявності).

13. Студенти із малозабезпечених сімей:

 • заява, завізована деканом;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • довідка органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (звернути увагу на який період видано довідку, як правило - на 6 місяців).

14. Особи з інвалідністю внаслідок війни:

 • заява, завізована деканом факультету, директором ННІ;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус інваліда війни;
 • копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка.

15. Діти осіб з інвалідністювнаслідок війни (до закінчення дітьми навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

 • заява, завізована деканом факультету, директором ННІ;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус інваліда війни;
 • копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка.

Примітки:

 1. Студентам категорій, зазначених у пунктах 2-14, які набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором згідно письмової заяви.
 2. У разі втрати студентського квитка або коли термін його дії завершується раніше фактичної дати закінчення навчання в університеті згідно навчального плану, подається стандартна довідка ННІ, факультету про те, що студент дійсно навчається в університеті та вказується з якої і по яку дату включно.
 3. Завірені у студентському відділі кадрів зазначені у пунктах 1-14 документи подаються студентами дирекції ННІ, деканату факультету у 3-х екземплярах при первинному призначенні соціальної стипендії, а для її призначення в подальшому подається лише заява та копії документів, які підтверджують право на її продовження (зокрема це стосується студентів з числа інвалідів, студентів з малозабезпечених сімей, студентів-чорнобильців тощо).
 4. У разі наявності у студента паспорта нового зразка подається копія паспорта з двох сторін та копія документу, який підтверджує місце реєстрації (довідка про реєстрацію місця проживання особи – додаток 13 до Правил) або витяг з єдиного державного демографічного реєстру.
 5. Виплата соціальної стипендії продовжується:
 • дітям-інвалідам та особам з інвалідністю за умови подання підтверджуючих документів не пізніше, ніж через шість місяців з дня їх видачі;
 • студентам з малозабезпечених сімей за умови подання відповідної довідки не пізніше, ніж через три місяці з дня її видачі.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net