БТ182ск

РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ 2 курсу (гр. БТ182ск)
спеціальності 275 "Транспортні технології" денної форми навчання
за результатами осіннього навчального семестру,
складений на підставі успішності з кожної навчальної дисципліни
 
Всього за державним замовленням
7 студентів
3 студенти
Прізвище, ім'я, по батькові студента Середній бал Примітка
1
Костюченко Анна Анатоліївна 95,05  
підвищена
акадамічна
2
Костюченко Юлія Анатоліївна 91,67  
підвищена
академічна
3
Мартинюк Олександр Іванович 80,01   академічна
4
Тирин Аліна Миколаївна 54,54    
5
Корнієнко Назар Олексійович 54,45    
6
Ярущенко Олександр Олегович 54,45    
7
Іващенко Богдан Сергійович 54,18    
* В рейтинговому списку зазначаються всі студенти кожного курсу спеціальності чи напряму підготовки.
** Рейтинговий список складається для кожного курсу, кожної спеціальності чи напряму підготовки окремо.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net