БО171

РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ 4 курсу (гр. БО171)
спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної форми навчання
за результатами весняного навчального семестру,
складений на підставі успішності з кожної навчальної дисципліни
 
Всього за державним замовленням
2 студенти
1 студент
Прізвище, ім'я, по батькові студента Середній бал Примітка
1
Голубова Уляна Ігорівна 92,60 сирота
підвищена,
академічна
соціальна
2
Дроб'язко Вікторія Юріївна 84,40 сирота соціальна
* В рейтинговому списку зазначаються всі студенти кожного курсу спеціальності чи напряму підготовки.
** Рейтинговий список складається для кожного курсу, кожної спеціальності чи напряму підготовки окремо.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net